A Magyar Katolikus Családegyesület (MAKACS)

1. A Magyar Katolikus Családegyesület a Magyar Katolikus Egyházban

A Magyar Katolikus Egyház a szakpasztorációs feladatok irányítását, koordinálását és felügyeletét szakpüspökökre bízva kívánja megoldani. A szakpüspökök az adott pasztorációs szakterületen összefogják az országos, egyházmegyei és mozgalmi szerveződéseket és velük együttműködve szolgálják a hitéletet. A családpasztoráció letéteményese a családpüspök, munkáját a Magyar Katolikus Családegyesület (MAKACS), melynek ő az elnöke, elsősorban a technikai, gyakorlati feladatok megoldásával támogatja. A MAKACS a MKPK által hivatalosan engedélyezett és polgári jogilag bejegyzett egyesület, az alapszabály és az annak részét képező szervezeti-működési szabályzat szerint működik. A MAKACS szervezi, koordinálja és végrehajtja a családpüspök által kezdeményezett akciókat, projekteket, programokat, és elvégzi a kapcsolódó adminisztratív feladatokat, nem konkurense és nem alá vagy felé rendeltje bármely mozgalmi, plébániai, intézményi család-szervezetnek. Nyitott az Egyházon belüli kezdeményezések és az egész magyar társadalom felé. Munkáját missziós felelősséggel végzi az egész társadalom érdekében.

2. A családpüspök feladatai

3. A családpasztoráció Magyarországon a következő egyházmegyei és országos szinten koordinálandó területekre terjed ki:

4. A MAKACS tevékenységének főbb területei

Információtovábbítás, mint a családdal kapcsolatos tanítás kibontása és továbbítása:

Partnerség a közéletben, a családok érdekvédelme, életvédelem:

5. A MAKACS tagsága

A MAKACS rendes tagja lehet minden katolikus vallású személy, elsősorban házaspár, aki vallását gyakorolja, életállapota a katolikus Egyház törvényei szerint rendezett, kész a katolikus család- és házasság-eszmény megvalósításán és kiteljesítésén munkálkodni, saját közösségével, csoportjával együtt vállalja az egyházmegyei családpasztorációs központtal való együttműködést, illetve lehetőségeihez mérten bekapcsolódik a MAKACS által kezdeményezett programokba. A MAKACS tagjai tevékenységüket kifejezetten a házasság és a család keresztény szemléletű fenntartása, megújulása és megerősítése érdekében általában csoportjukban végzik, ez magába foglalja a közös imádságot, tanulást és tanítást, tájékozódást, aktivitást.

A MAKACS pártoló tagja lehet az a katolikus vallását gyakorló személy, vagy házaspár, aki valamilyen okból egyedül, csoport nélkül fáradozik a katolikus család- és házasságeszmény érdekében.

Azok a közösségek, mozgalmi, egyesületi csoportok, melyek katolikus szempontból kifogás alá nem esnek, és a MAKACS célkitűzéseit magukévá teszik, illetőleg a MAKACS-csal együtt akarnak működni, csoportos tagként léphetnek be a MAKACS-ba.

A tagság elnyeréséhez felvételi kérelmet és ehhez csatolt plébánosi, ill. egyházmegyei joghatósággal rendelkező elöljárói ajánlás szükséges.

6. Szervezeti felépítés

A MAKACS szervezete az egyházmegyei központokra, valamint a központi irodára tagozódik. Az egyházmegyei központok koordinátorai a megyésfőpásztor által kinevezett és megbízott családreferensek. Az egyházmegyei központok a központi iroda támogatásával önállóan dolgoznak, önálló tagnyilvántartást vezetnek és önálló programokat szerveznek.

A központi iroda adminisztrációs, információs, koordinációs tevékenységet végez. A tagok megkapják a szükséges információs anyagokat, a projektek programját, a munkájukhoz szükséges rendszeres elméleti és gyakorlati segítséget.

Az iroda működését adományok, valamint adófelajánlások teszik lehetővé. A MAKACS adószáma: 18075072-1-41.

Budapest, 2003. február 14.

A Magyar Katolikus Családegyesület Elnöksége


Közhasznúsági jelentés 2009                Közhasznúsági jelentés 2008

VISSZA A LAP TETEJÉRE