2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

ESEMÉNYEK
2013

2013. december 9.

A Magyar Katolikus Családegyesület levele az EU Parlament magyar képviselőihez


A Magyar Katolikus Családegyesület Elnöksége levéllel fordult az EU Parlament magyar képviselőihez.

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

2013 december 10-én ismét az Európai Parlament napirendjén szerepel A Szexuális és Reproduktív Egészség és Jogok című jelentéstervezet, amelynek előterjesztője Edite Estrela portugál szocialista képviselő. Ennek a jelentéstervezetnek előző változatát a Parlament ez év október 22-én megtárgyalta és átdolgozásra visszaküldte a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságának. A Bizottság november 26-i ülésén a lényegi változtatások nélkül előterjesztett jelentéstervezetet ismét jóváhagyta, és az Európai Parlament december 10-i ülése elé terjesztette.

A jelentéstervezet továbbra sem felel meg az EU és a tagországok jogrendjének, nem veszi figyelembe a szubszidiaritás alapvető elvét, valamint lelkiismereti szabadsághoz való alapjogot, nincs tekintettel minden emberi személynek az élethez való alapvető jogára, amelyet az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és az EU Alapjogi Chartája egyaránt deklarál. Hivatkozik a nők abortuszhoz való jogára, holott ilyen jogot semmiféle jogerős európai vagy nemzetközi dokumentum nem deklarál. Az abortusz ügyében ezen kívül az EU nem kompetens, ez a tagországok kizárólagos illetékességi körébe tartozik. Az anyák és gyermekeik egészségügyi gondozásról kizárólag a szexuális és reproduktív egészség és jogok összefüggésében beszél, ez pedig azt a hamis látszatot kelti, hogy az anyák és gyermekeik egészségét az abortuszhoz való korlátlan hozzáférés biztosíthatná. Továbbra is korlátozná az európai polgárokat, hogy éljenek a lelkiismereti szabadsághoz való jogukkal.

A néppárti képviselőcsoport benyújtott egy Alternatív Javaslatot, amely helyreigazítaná a jelentéstervezet elfogadhatatlan pontjait. Most arra kérem Képviselő Asszonyt/Urat, hogy szavazza meg ezt az Alternatív Javaslatot. Ha pedig a Parlament ezt nem fogadná el, utasítsa el a jelentéstervezetet.

A Magyar Katolikus Családegyesület elnöksége nevében

Bíró László tábori püspök,
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottságának elnöke


Forrás: Magyar Kurír
2013. november 12.

MEGHÍVÓ ÉLETVÉDŐK LELKIGYAKORLATÁRA
Máriabesnyő, 2013. november 29 - december 1.


BÍRÓ LÁSZLÓ PÜSPÖK, a MKPK Családbizottságának elnöke szeretettel várja az ÉLETVÉDŐK LELKIGYAKORLATÁRA mindazok jelentkezését, akik az életet szentnek, Isten ajándékának tartják, és tevékenykedni akarnak az élet kultúrájáért. Az idei lelkigyakorlat, - amelynek témája Az élet iránti elkötelezettség és az élet védelme napjainkban, - Máriabesnyőn, a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban (2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 1.) kerül megrendezésre.

A bentlakásos lelkigyakorlat 2013. november 29-én, pénteken 18 órakor kezdődik (gyülekezés 16:30-tól), és december 1-én, vasárnap, a 13:00 órai ebéddel zárul. A szállást és étkezést magába foglaló, helyszínen fizetendő költség 14 500 Ft/fő. Jelentkezés legkésőbb november 25-ig a mellékelt Jelentkezési lap visszaküldésével postán (Magyar Katolikus Családegyesület, 1071 Budapest, Városligeti fasor 45.),   faxon (1-266-1962),   vagy e-mailen (katcsal@katolikus.hu).

MEGHÍVÓ ÉS JELENTKEZÉSI LAP
2013. november 11.

A CSALÁDPASZTORÁCIÓ KIHÍVÁSAI AZ EVANGELIZÁCIÓ ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN
A püspöki szinódus III. rendkívüli közgyűlésének (2014. október 5. és 19.) előkészítő dokumentuma

A családpasztoráció kihívásai az evangelizáció összefüggésében - ezzel a címmel Ferenc pápa hirdette meg a püspöki szinódus III. rendkívüli közgyűlését, amelyet a Vatikánban tartanak majd 2014. október 5. és 19. között.

Az itt következő kérdések lehetővé teszik a részegyházak számára, hogy tevékenyen részt vegyenek a Rendkívüli Szinódus előkészítő munkájában, amelynek az a célja, hogy az Evangéliumot hirdesse a családdal kapcsolatos jelenkori lelkipásztori kihívások közepette.

KÉRDŐÍV2013. november 9.

XX. CSALÁDKONGRESSZUS
"Jöjjön el a te országod..." (Mt 6,10)
Máriabesnyő, 2013. november 7-9.A jubileumi kongressszus programjai, előadásai, liturgiái ünneppé tették a résztvevők számára a három napot. Iránymutatást kaptunk, lelkileg és szellemileg töltekeztünk, örültünk egymásnak, a régi és új baratságoknak, és megosztottuk egymással tapasztalatainkat. A Kárpát-medenceiség is hangsúlyosabb lett, idén sokan jöttek a határon túlról is. Ha Isten betölt minket, élet lesz körülöttünk, mondta Biró László püspökatya zárszavában, és talán ez a legfontosabb üzenete a Kongresszusnak.

Az előadások vázlatai, hanganyagai és képei fokozatosan felkerülnek oldalunkra.

ELŐADÁSOK

Lukács László SchP: Rétegpasztorációtól a pasztoráció szívéhez: a családhoz
Spéder Zsolt (KSH Népességtudományi Kutató Intézet): Házasság (párkapcsolatok) - család - gyermek: Változások 1994 és 2013 között
Farkas Péter (szociológus, NCSSZI Családpolitikai és kutatási Igazgató): Családok helyzetének változása a rendszerváltozás után
Baritz Sarolta Laura OP (Budapesti Corvinus Egyetem, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola): A gazdasági fejlődés célja: a teljes ember
Tóth Pál (Fokoláre lelkiség): Ami a társadalmat összetartja - generációk együttműködése

A kiscsoportos munka kiértékelése


HAGFELVÉTELEK
Megnyitó
Dr. Lukács László atya
Dr. Lábady Tamás
Dr. Spéder Zsolt
Farkas Péter
November 8-i szentmise, Szénégető István
Baritz Laura OP
Dr. Schanda Balázs
Dr. Tóth Pál
Kerekasztal
Dr. Jelenits István atya
Dr. Beer Miklós püspökatya
Biró László püspökatya összfoglalója
Záró szentmise


VIDEÓFELVÉTELEK
Bíró László püspök atya interjúja a XX. Családkongresszuson
XX. Családkongresszus - 1. rész
XX. Családkongresszus - 2. rész
XX. Családkongresszus - 3. rész
XX. Családkongresszus - 4. rész
Isten kezében: XX. Családkongresszus Máriabesnyőn (Duna TV)
XX. Családkongresszus Máriabesnyőn - összefoglaló (Váci Egyházmegyei Katolikus TV)
Dr. Tóth Pál előadása (Váci Egyházmegyei Katolikus TV)

KÉPEK
Semegi József képeiA CSALÁDJOGI CHARTA KIADÁSÁNAK 30. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT SZAKMAI KONFERENCIA

Ebben az esztendőben lesz 30 éve, hogy a Család Pápai Tanácsa kiadta a Családjogi Chartát. A Charta kiadására az 1980-ban Rómában ülésező Püspöki Szinódus javaslatára került sor azzal a céllal, hogy minden mai ember, keresztények és nem keresztények számára átfogó és rendszeres összefoglalást adjon a család alapvető jogairól. A dokumentum kiadásának 30. évfordulója alkalmából a PPKE Jog- és Államtudományi Kara és az MKPK Családbizottsága tudományos konferenciát rendez 2013. október 9-én a PPKE dísztermében (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.), hogy áttekintse: hogyan érvényesülnek a Charta elvei ma az európai és magyar jogban. A konferencia fővédnöke Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek, akadémikus, a CCEE elnöke, aki „A CSALÁDJOGI CHARTA helye a kánonjogban és a polgári jogban” címmel tart bevezető előadást. Az előadások foglalkoznak a Charta és a magyar, ill. európai jog viszonyával, a Charta jogelméleti vonatkozásaival és hatásával a családok szociológiai helyzetének alakulására.

A Családjogi Charta Szakmai Konferencia programja
CSALÁDREFERENSEK LELKIGYAKORLATA
Sikonda, 2013. július 4-7.


2013 július 4-7 között került megrendezésre Sikondán az egyházmegyék családreferenseinek lelkigyakorlata. A csütörtök délutántól vasárnap délelőttig tartó programban szerepelt elmélkedés, kiscsoportos megosztás, beszélgetés, tanúságtétel, szentmise, imádság.

Az új evangelizáció és a hit továbbadása volt a téma. A pécsi egyházmegye papjai voltak előadóink. Köztünk töltött egy délelőttöt dr. Udvardy György püspök atya is, aki két előadást tartott. Természetesen az egész program házigazdája Bíró László családreferens püspök atya volt. Egy délután erejéig betekintést kaphattunk a sarutlan karmelita nővérek életébe. Különleges alkalom volt ez. Vasárnap együttlétünk zárásaként a máriagyűdi kegytemplom ünnepi szentmiséjén vehettünk részt.

Írta: Sárközi Béla és Rita
Forrás: Székesfehérvári Egyházmegyei Családpasztorációs Iroda
SZENTMISE RÉSZLETEK, ELŐADÁSOK

Szentmise részlet, bemutatja Bíró László püspök atya, 07.04
Nyúl Viktor atya elmélkedése
Szentmise részlet, bemutatja Bíró László püspök atya, 07.05
Dr. Udvardy György püspök atya I. elmélkedése
Dr. Udvardy György püspök atya II. elmélkedése
Kovács László tanúságtétele
Találkozás a kármelita nővérekkel
Bíró László püspök atya elmélkedése
Szentmise részlet a kármelben, bemutatja Bíró László püspök atya
Szentmise Máriagyüd, bemutatja Erdő Péter bíboros, 07.07

Az esemény galériája itt található.CSALÁDPASZTORÁCIÓS PAPI TALÁLKOZÓ

Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház
2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 141.
2013. szeptember 23-tól 25-ig.

A találkozó három tématerülete:

        - A SZENVEDŐ EMBEREK, BETEGEK, ÖREGEK PASZTORÁCIÓJA

        - EGOKULTUSZ - KÖZÖSSÉG - AJÁNDÉKOZÁS
          Az Egyház társadalmi tanítása és a modern gazdaság

        - PARADIGMAVÁLTÁS A HÁZASSÁGRA FELKÉSZÍTÉSBEN

Itt olvasható a részletes program.Prezentációk

Barcza György: A válság keresztény szemmel
Baritz Laura OP: Bevezető előadás
Kocsis Tamás: A Bioszféra 2 kísérlet
Kék Emerencia: Az Egyház Társadalmi Tanítása
Könnyid István: Multi a családban
Szilas Roland: A munka és a család
Varga Szabolcs: Lehet-e keresztény a bankár
Várnai Péter: Hivatás
Zsóka Ágnes: Fenntartható fogyasztás boldogság

Letölthető előadások

Bíró László: Nyitó mise homilia
Dr.Farkas Elekné
Janig Péter
P.Horvath Achilles
Reggeli mise (szept 24) homilia Brückner Ákos
Baritz S. Laura nővér
Kék Emerencia
Zsóka Ágnes és Kocsis Tamás
Nagy Nóra
Tóth József
Szilas Roland
Könnyid István
Varga Szabolcs
Fórum Laura nővérrel
Reggeli mise (szept 25) homilia Oláh Miklós
Várnai Péter
Bíró László: A test teológiája
Bíró László: Záró megjegyzések, hirdetésekFELHÍVÁS - IMÁDKOZZUNK EGYÜTT!

Kedves Testvérek!
A hírekből tudjuk, hogy Franciaországban az alsóház után a szenátus is jóváhagyta azt a törvényt, amely szerint az egyneműek is köthetnek házasságot, fogadhatnak örökbe gyermeket. Annak ellenére határoztak így a politikusok, hogy ezeket a döntéseket megelőzően a franciák hatalmas, milliós tömegeket felvonultató békés demonstrációkban tettek tanúságot a hagyományos házasság- és családeszményhez való ragaszkodásukról. A francia családegyesületek - élen a százezernél több tagot számláló Francia Katolikus Családegyesülettel - most az alkotmánybírósághoz fordultak és május 25-ére egy minden eddiginél nagyobb tüntetést szerveznek. Ezzel együtt most közzétett felhívásukban hívnak minden jóakaratú embert, hogy csatlakozzék a francia püspöki kar tagjai által életre hívott "Imádkozunk együtt" című kezdeményezéshez. Imádságra és böjtre hívnak mindenkit, aki fontosnak érzi, hogy országában, Európában, vagy a világ bármely részén az élet- és családellenes erők meghátráljanak.

Kedves Testvérek!
A család, az élet és a házasság ügye nekünk, magyaroknak is fontos. Csatlakozzunk mi is francia testvéreinkhez, az ő küzdelmük a mi családjaink helyzetét is befolyásolja. Egyesülő Európánkban a házasság- és életbarát erőket is egyesítenünk kel. "Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik" (Róm 8,28). Vegyük fel az erőszakmentes harcot mi is, megfogadva az Úr tanácsát: "Tedd vissza a kardodat a helyére. Mert mindaz, aki kardot ragad, kard által vész el" (Mt 26, 52). XI. Pius pápával hisszük, hogy "hatalmas erőt képvisel az a hadsereg, amely kard helyett rózsafüzért tart a kezében." Vállaljuk az imádságot és a böjtöt, különösen péntekenként, legfőképpen pedig a nagy tüntetést megelőző május 24-i pénteken. A rózsafüzér imádkozásakor ajánljuk fel az egyes tizedeket
    1) Személyes megtérésünkért
    2) Családunkért
    3) Püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért
    4) Újságírókért és a rendőrökért
    5) Állami vezetőinkért és választott képviselőinkért
Az "Imádkozunk együtt" kezdeményezéshez csatlakozni személyesen a Tous en priere Déja 6996 participants ! francia nyelvű honlap Participer oldalán lehet. Az oldal fordítása itt olvasható. Lehet választani a böjt (= le jeune), a rózsafüzér (= le chapelet), a Jézus Szíve tisztelet (= consécration au Coeur de Jesus) és egyéb személyes ima (= d’autres moyens personels de priere) között is, a szervezők ajánlják valamennyi választását. A csatlakozókat Philippe Barbarin lyoni bíboros érsek köszönti.

Bíró László
az MKPK családreferens püspöke
a Magyar Katolikus Családegyesület


A HÁZASSÁGRA ÉS A CSALÁDI ÉLETRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS LELKIPÁSZTORI IRÁNYELVEI

AZ OLASZ PÜSPÖKI KONFERENCIA CSALÁD- ÉS ÉLETÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK DOKUMENTUMA
Bíró László püspökatya előszavával itt olvasható magyar fordításban.

SZENT ISTVÁN TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA
BUDAPEST 2013

Kedves Testvérek!

A házasság Isten nagy ajándéka a szeretetre teremtett embernek. Ez a kincs azonban kiaknázatlan marad, ha az ember nem tud élni vele. Bonyolult világban élünk, az embert kicsi gyerekkorától számtalan jó és rossz behatás éri, nem könnyű eligazodni. A házasságra, és az arra épülő családi életre sem könnyű jól felkészülni, de nincs könnyű dolga a felkészítésre hivatott lelkipásztoroknak és segítőiknek sem. Az utóbbi évtizedekben zajló - és még korántsem lezárult - gyors változások hatására a párkereső fiatalok újszerű elvárásokkal, az életről, boldogulásról, sikerről a régebbi időktől eltérő, de egymásétól is nagyon sokban különböző képzettel fordulnak egymás felé. Bármilyen gondosan készítik fel őket az esküvőjükre, ha házasságukban csak kapcsolatuk legalizálását, életük keretét látják, nehezen válnak a társadalom boldog és boldogító alapsejtjévé. Ezért fontos, hogy ne csupán az esküvőre, hanem a házasságra, az életen át tartó közös útra készítsék fel őket. Valójában egy hosszú folyamatról van szó, amelynek a párkapcsolat kezdetén, sőt, még előbb el kell kezdődnie, még mielőtt a fiatalban felébred a párkapcsolat iránti vágy. A fiataloknak sok elméleti és gyakorlati ismeretre van szükségük, de legalább ennyire fontos az önátadásra, a hiteles házastársi szeretetre nevelés, az egyház és a civil társadalom jövőjét építő új családok alapítására való készség kialakítása. Nem könnyű az adott körülmények között a leghatékonyabb módszereket megtalálni, de nagyon fontos, hogy elősegítsük a fiataloknak az egyházi közösségbe való beilleszkedését, hogy azután házasként is a közösség alkotó tagjai maradjanak.

Az Olasz Püspöki Konferencia Család- és Életügyi Bizottsága belátva, hogy a hagyományos jegyes oktatás néhány alkalomból álló tanfolyama nem képes a mai fiatalokat a keresztény házasságra és családi életre megfelelően felkészíteni, évek óta munkálkodik a szemléletváltáson, az új időknek és a Katolikus Egyház tanításának is megfelelő házassági felkészítés megalapozásán. Az elméleti alapokat egy tanulmánykötetben foglalták össze (megjelent magyarul Jövőnk a család - A jegyesség címmel, Új Ember kiadó, 2005), ezt követték a lelkipásztori irányelvek, melyet magyarul most adunk közre A házasságra és a családi életre való felkészítés lelkipásztori irányelvei címmel. (A kiadvány nyomtatott formában a Szent István Társulat könyvesboltjaiban kapható, interneten pedig itt található: A HÁZASSÁGRA ÉS A CSALÁDI ÉLETRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS LELKIPÁSZTORI IRÁNYELVEI). E kis könyv kiadásával hozzá szeretnénk járulni ahhoz, hogy ebben a nehéz, nagy felelősséggel járó, de áldásos munkában nálunk is egy új szakasz vegye kezdetét.

Kérjük a Szentlelket, mutassa meg nekünk a házastársi szeretetre való nevelés új formáit, segítse a házasságra készülőket és az őket felkészítőket útjukon. Kérjük mindannyiukra, a szerelmesekre, a házasságra készülőkre, a házasokra és lelkipásztoraikra a Boldogságos Szűz oltalmát.

Budapest, 2013. Húsvét harmadik vasárnapján.
Bíró László
az MKPK családreferens püspöke,
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke


Kiemelt fejezetcímek:

I. AZ ANYASZENTEGYHÁZ BEFOGADÓ ÖLELÉSE: A KÖZÖSSÉG, AMELY ELKÍSÉR
II. SZERETET ÉS SZERELEM
III. A HÁZASSÁGHOZ ÉS A CSALÁDHOZ VEZETŐ ÚT
IV. AZ ESKÜVŐ FELÉ KÖZELEDVE
V. FIATAL PÁROK AZ ÚTON
ÖSSZEGZÉS


KATOLIKUS TÁRSKERESŐ

Február 14-én indult el a párKatt.hu honlap az osztrák kathTreff.org mintájára, amely katolikus társkeresőknek segít katolikus házastársat találni. Nagyon gyorsan bebizonyosodott, hogy valóban igen nagy az érdeklődés iránta. (Kb. 10 nap alatt 2000-ren indították el a regisztrációjukat és már 500 felett van a teljes jogú tagok száma.) További részletek itt olvashatók.

A honlapot Bíró László, az MKPK családreferens püspöke is támogatja.CSALÁDPASZTORÁCIÓS PAPI TALÁLKOZÓ


Családpasztorációs papi találkozót tartottak 2013. április 22-én a Püspöki Szinódus XIII. ülése problémafelvetéseinek, javaslatainak és záró üzenetének feldolgozására. Bíró László püspök atya, az MKPK családreferens püspöke a család missziós küldetését hangsúlyozta. Frivaldszky János jogfilozófus, politológus, a PPKE tanszékvezető egyetemi docense arra hívta fel a figyelmet, hogy a házasság és a család jogi védelmét a természetjog alapján kell képviselni.

Előadások1. Bíró László megnyitója
2. Frivaldszky János - A család mint jogi fogalom
3. Bíró László előadása a család küldetéséről
4. Csoportmunka javaslatok
5. A találkozó lezárása

ÍrásokOscar A. Romero: Kezdet
Ima Boldog Louis és Zélie Martin közbenjárásáért
A XIII. Püspöki Szinódus (Róma, 2012. Okt. 7-28) család - házasság - élet témát érintő anyagai
Őszentsége XVI. Benedek pápa beszéde a karácsonyi köszöntés alkalmából

Program09:30 - Gyülekezés, regisztráció
10:00 - Megnyitó imádság - Bevezető gondolatok (Bíró László)
10:15 - A család mint jogi fogalom (dr. Frivaldszky János előadása)
11:00 - Szünet - büfé
11:15 - A Püspöki Szinódus XIII. ülése: A küldöttek családpasztorációt érintő problémafelvetései és javaslatai (Bíró László)
12:00 - A Püspöki Szinódus XIII. ülésének záró üzenete (Bíró László)
12:45 -Napközi imaóra
13:00 - Ebéd
14:00 - A Püspöki Szinódus XIII. ülése 48. sz. ajánlásának alkalmazása a mi viszonyainkra Kiscsoportos munka
15:00 - A javaslatok ismertetése (Csoportvezetők)
15:20 - Összefoglalás (Bíró László)
15:30 - A találkozó lezárása

EGY KÖZÜLÜNK - ÁLLÁSFOGLALÁS

A Magyar Katolikus Családegyesület Elnöksége üdvözli az EGY KÖZÜLÜNK (ONE OF US) európai polgári kezdeményezést és támogatásáról biztosítja a kezdeményezés magyarországi koordinálását vállaló EGYÜTT AZ ÉLETÉRT közhasznú egyesületet.

2013. február 3-án az Úrangyala elimádkozása után XVI. Benedek pápa az Olaszországban február első vasárnapján ünnepelt Élet Napjához kapcsolódva így szólt: "Csatlakozom az olasz püspökökhöz, akik üzenetükben arra hívnak fel, hogy a jelenlegi válságra adott hatékony válaszként támogassuk az életet és a családot. Üdvözlöm a Pro Life mozgalmat és kívánom, hogy az EGY KÖZÜLÜNK kezdeményezés sikeres legyen és így Európa mindig olyan hely legyen, ahol minden emberi személy méltóságát védelmezik."

Az EGY KÖZÜLÜNK kezdeményezés tárgya az emberi méltóság, az élethez való jog és minden ember integritásának jogi védelme a fogantatás pillanatától kezdve, valamennyi releváns területen, ami az EU hatáskörébe tartozik. Az Európai Unió Bírósága megállapítása szerint az embrió minden ember fejlődésének kezdete. Az EU politikája koherenciájának érdekében fontos tehát, hogy minden olyan területen, amelyen az emberi embrió élete veszélynek van kitéve, megtiltsa, ill. fejezze be minden olyan tevékenység anyagi támogatását, amelyekben feltételezhetően emberi embriók életének kioltása történik. Különösen a kutatásban, a fejlesztési támogatásban és a közegészségügy területén szükséges ezt az elvet követni.

Az Európai Polgári Kezdeményezés olyan új lehetőség az Európai Unióban, amely arra szolgál, hogy az állampolgárok jogszabályjavaslatot indítványozzanak uniós szinten, az Európai Unió hatáskörébe tartozó kérdésekben, az érvényességéhez legalább 1 millió európai aláírás összegyűjtése szükséges. Az EGY KÖZÜLÜNK Európai Polgári Kezdeményezés azt tűzte ki célul, hogy a fogantatástól kezdve minden embert illessen meg az élethez és a méltósághoz való jog, illetve, hogy uniós pénzekből ne fedezzék az embriók elpusztításával járó kutatásokat.

A kezdeményezésről részletek a http://www.oneofus.eu/hu/ és a http://www.egykozulunk.hu honlapon találhatók. Ezeken keresztül lehet aláírással elektronikusan csatlakozni a kezdeményezéshez és innen tölthető le a postai úton az EGYÜTT AZ ÉLETÉRT, 2890 Tata, Pf. 75. címre beküldendő hivatalos, az Európai Bizottság által kiadott aláíróív. (Internetkapcsolat hiányában erre a címre írt kérésre kaphatók aláíróívek.) Az aláírásgyűjtés 2013. nov. 1-ig tart.

A Magyar Katolikus Családegyesület elnöksége nevében

Budapest, 2013. február 13.

Bíró László püspök
az MKPK Családreferens püspöke