ESEMÉNYEK 2010 ESEMÉNYEK 2009 ESEMÉNYEK 2008 ESEMÉNYEK 2007 ESEMÉNYEK 2006

ESEMÉNYEK
2011


2011 - A CSALÁD ÉVE

A Názáreti Szent Család mindig is a szeretet, az imádság és a munka iskolája volt - hangoztatta XVI. Benedek pápa Spanyolországban, a Sagrada Familia templom felszentelésekor. - Napjainkban az életkörülmények megváltoztak, hatalmas technikai társadalmi és kulturális fejlődés zajlott le. E fejlődésnek együtt kell járnia az erkölcs, a mások iránti figyelem fejlődésével. Védeni és segíteni kell a családokat, hiszen az emberi élet alapja az egy férfi és egy nő közötti nagylelkű és felbonthatatlan szeretet. ...Tovább

MEGHÍVÓ


IMA és engesztelés az ÉLETÉRT A CSALÁD ÉVE lezárása előtt 2 nappal
2011. december 28-án (szerda) 18 - 21 óráig
Komáromi János alkotása a családról
Együtt imádkozunk az élet örömeinek és a család értékeinek felismeréséért, és az élettel szemben elkövetett tévedéseink, bűneink bocsánatáért. Kérünk mindenkit, aki családjaink és nemzetünk, vagyis életünk megtisztulásáért vállalja az együtt imádkozás és közös elmélkedés segítő megújulását, a sérüléseinkből való gyógyulás megsegítését,jöjjön el erre az ünnepre!
Szeretettel hívunk és várunk a Sziklatemplomba
(a Gellért szállodánál)

"...élek és ti is élni fogtok." (Jn 14,19)

"Az élet szentélye a család." (Boldog II. János Pál pápa)

Az imák és elmélkedések rendje:
Szentlélek segítségül hívása, Komáromi János ofs bevezető szavai majd Soós Károly diakónus, a Márton Áron Társaság elnöke, Roska Zsófia újságíró, P. Bátor Botond OSPPE (pálos) tartományfőnök, Szikora Réka újságíró, Keresztes Ilona újságíró
Az elmélkedések között lesz egy meglepetés! és verseket olvas fel Komáromi Mária ofs
Zenei imádság:
Zs Szabó Mária hegedűművész valamint ferences imák és taize-i énekek

Este 8-kor szentmisét mutat be Bíró László püspök* * * * * * * * * * * *


MEGHÍVÓ


A CSALÁD ÉVÉBEN is megrendezésre kerül az életvédők lelkigyakorlata Máriabesnyőn, a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban (2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 1.). Bíró László püspök, a MKPK családreferense, a sorozat kezdeményezője szeretettel várja mindazok jelentkezését, akik az életet szentnek, Isten ajándékának tartják, és tevékenykedni akarnak az élet kultúrájáért. A lelkigyakorlatos elmélkedések címe: ÉLETVÉDELEM A CSALÁD ÉVÉBEN

A bentlakásos lelkigyakorlat 2011. dec. 2-án, pénteken délután 18 órakor kezdődik (gyülekezés 16:30-tól), és dec. 4-én, vasárnap, a 13:00 órai ebéddel zárul. A szállást és étkezést magába foglaló, helyszínen fizetendő költség 12 500 Ft/fő. Jelentkezés legkésőbb nov. 25-ig a mellékelt Jelentkezési lap visszaküldésével postán (Magyar Katolikus Családegyesület, 1053 Budapest, Papnövelde u. 7.), faxon: (1-266-1962), vagy e-mailen (katcsal@katolikus.hu).* * * * * * * * * * * *


        

XVIII. CSALÁDKONGRESSZUS ÉS CSALÁDFESZTIVÁL


"NAGY TITOK EZ!"
(Ef 5 32.)


November 10-12 között rendezte meg Máriabesnyőn és Gödöllőn a XVIII. Családkongresszust és a Családfesztivált a Magyar Katolikus Családegyesület.

Bíró László megköszöni a Litkei és a Soóós házaspár tanúságtételét
A Családkongresszus első két napján, november 10-én és 11-én Máriabesnyőn, a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban gyűltek össze a résztvevők, ahol a Családok Évének eredményeiről és további tervekről hallgattak előadásokat. November 12-én reggel átvonultak a Gödöllői Királyi Kastélyba, ahol az ünneplés egy nagyszabású kulturális rendezvény, a Családfesztivál keretében folytatódott további, összesen mintegy 400 résztvevővel.
Mindhárom nap programja a felnőtt családtagokhoz szólt, szombaton azonban gyerekek részére is biztosítottak foglalkozást a Lelkigyakorlatos Házban.

Bíró László megköszöni Hegedűs Katica és Endre tanúságtételét Tanúságtétel

TOVÁBBI KÉPEK
A Kongresszusról
A Fesztiválról (1), Fesztiválról (2)

LETÖLTHETŐ ELŐADÁSOK ppt VAGY pdf FORMÁTUMBAN
Ékes Ilona: A családokat érintő ügyek
Hadi Ferenc: A keresztény család részesedése az Egyház életében
J Y Brachet: Az élt szolgálata
Keszeli S.: Részesedés a társadalom fejlődésében
Radnai Jenő: Család, légy, ami vagy

LETÖLTHETŐ HANGANYAGOK A KONGRESSZUSRÓL
Megnyító köszöntők
Székely János püspök atya
Házaspárok családegyházukról
Családi életre nevelés - Fórum
Szentmise részlet
A XVII. kongresszus felmérési eredménye
Személyek közössége
Az élet szolgálata
Részesedés a társadalom fejlődésében
Részesedés az Egyház életében
A kiscsoportos munka értékelése
Családpolitikai aktualitások
Esti dalok

LETÖLTHETŐ HANGANYAGOK A FESZTIVÁLRÓL
Bevezető Igeliturgia, reggeli ima (vezette Bíró László püspök)
Pódiumbeszélgetés: Mit adnak a magyar családok az országnak - mit vár az ország a családoktól (vezette Ókovács Szilveszter és felesége Máthé Zsuzsanna, résztvettek: Bíró László püspök; Réthelyi Miklós és felesége, Szentágothai Klára; Szabó Endre és felesége, Nemesy Krisztina; Dudás László és felesége; Kovaliczky Klára)
Cirkusz a kupolában (Lackfi János és az Aphonia együttes zenés-irodalmi összeállítása)
Záró szentmise a családokért (főcelebráns: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek, közreműködött a CANTATE vegyeskar, vezényel ifj. Sapszon Ferenc)

VIDEÓANYAGOK
Záró szentmise a családokért (főcelebráns: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek, közreműködött a CANTATE vegyeskar, vezényel ifj. Sapszon Ferenc)
Családkongresszus Gödöllőn - TVSS (az Ifigödöllő videója)
Katolikus krónika, 2011. november 27.
A család, Isten jele a világban (Magyar Kurír)
Családban élni öröm és boldogság (BonumTV.hu)


* * * * * * * * * * * *KATEKETIKAI SEGÉDANYAGOK A CSALÁD ÉVÉRE

"Nyilvánvaló tény, hogy a család minden korszakban és társadalomban a legalapvetőbb, emberi életet befogadó, védelmező és életre nevelő közösség. Ezért magától értetődően védendő érték. Annak ellenére, hogy a családról számos szakirodalmi mű látott már napvilágot, a család helyzete, létezésének jogai, felelősségei, és sértetlensége sok ország jogrendjében/törvénykezésében nem kapta meg - vagy esetleg épp napjainkban veszti el - az őt megillető védettséget/helyet. Miért is van szükség újra Család évére? Azért, mert ami számunkra nyilvánvaló tény, sokaknak nem az. Törvényhozók újra és újra visszaesnek Ádám és Éva iskolájába, melyben ők akarják eldönteni, mi természetes és mi nem, mi jó és mi nem az embernek, mintha teljesen értenék, mi is az ember, milyen céllal él a világban, és mi a fő "feladata" azzal, hogy teremtmény, mégpedig Isten képmásának hordozója. A média különböző csatornáiból ránk zúduló "való világ" pedig kikezdi, sőt igyekszik lerombolni a házasság, hűség, család értékeit. Sok esetben a család maga nem tud ezen hatások/szemlélet ellen megfelelően védekezni, vagy akár csak helytállni. Segítségre és támogatásra szorul."
Részlet Fogassy Judit SDSH: Kateketikai segédanyagok a Család évére c. segédanyag bevezetőjéből
A teljes kiadványról - melynek fejezetei folyamatosan kerülnek feltöltésre - bővebben itt olvashatunk.


A témákkal kapcsolatos észrevételeket, hozzászólásokat az alábbi e-mail címre várják: ohb@katolikus.hu (Fogassy Judit SDSH)* * * * * * * * * * * *MISE AZ ÉLETÉRT

a megfogant gyermekek megszületéséért
és életük méltóságáért

Minden hónap második csütörtökjén 18 órakor a pesti Jézus Szíve templomban
(Cím: Budapest VIII. kerület, Mária utca 25.)
Legközelebb 2011. május 12-én Bárány Béla atya misézik

"Mit tennél, ha az érettségi évében megtudnád: gyermeked lesz?"
A mise végén igaz történetet hallgatunk meg egy megszületett életről, utána 19.00-20.00-ig pogácsa és tea mellett tovább beszélgetünk, és minden kérdésedet felteheted.

Várjuk:
- a fiatalokat már kamaszkortól kezdve
- azokat, akik most ízlelgetik a szerelmet vagy már családalapítás előtt állnak
- a lányokat, akik pár év múlva már édesanyák lehetnek
- a fiúkat, akiknek hűsége és belső ereje nélkül nem lehet ép családot alapítani
- a szerelmespárokat, házaspárokat
- a közösségeket, baráti társaságokat, hittancsoportokat.

További alkalmak: június 9. szeptember 8. október 14.

Bíró László püspök nevében a szervezők

(A misét a Mária Rádió élő adásban közvetíti)
Információ: +36 20 414 0859* * * * * * * * * * * *A CSALÁD EVANGÉLIUM

2010. Karácsonykor az egyházmegyékben mindenütt ünnepélyesen megnyitották a Család évét. Az esztendő fő célkitűzéseiről, feladatairól, tematikus programjairól rendeztek fórumot január 21-én és 22-én Veszprémben a hittudományi főiskolán az egyházmegyék családreferenseinek találkozóján. Tovább... (Magyar Kurír)* * * * * * * * * * * *

CSALÁDREFERENSI TALÁLKOZÓ 2011 - VESZPRÉM


* * * * * * * * * * * *


A VÁCI EGYHÁZMEGYEI KATOLIKUS TELEVÍZIÓ ADÁSA MEGHALLGATHATÓ A XVII. CSALÁDKONGRESSZUSRÓL

Előadások, képek a Kongresszusról


* * * * * * * * * * * *


ŐSZI CSALÁDPASZTORÁCIÓS PAPI TALÁLKOZÓ

Szeptember 26-tól 28-ig Leányfalun került megrendezésre az őszi családpasztorációs papi találkozó.

Találkozónk fő témája a CSALÁDEGYHÁZ. Boldog II. János Pál pápa sokszor foglalkozott a Családegyházzal, hangsúlyozva pasztorális jelentőségét. Fontos, hogy a Családegyház számunkra ne csak elmélet legyen, hanem gyakorlattá is váljon. Nemzetünk és Egyházunk jövője szempontjából döntő jelentőségű, hogy mennyire sikerül családjainkat igazi kis egyházzá, ecclesiolává alakítanunk. Országunkban mélyreható átalakulási folyamatoknak vagyunk tanúi. Ahhoz azonban, hogy a folyamatokat ne csak elszenvedjük, hanem hozzá tudjunk járulni jó irányba fordulásukhoz, meg kell ismernünk az irányelveket és azokat a lehetőségeket, amelyek révén mi is befolyásolhatjuk az eseményeket. A találkozón előadások és konzultációk révén szeretnénk megkönnyíteni a tájékozódást és tisztánlátásunkat.

A meghívó és a részletes program a mellékletben olvasható.

Kapcsolódó dokumentumok:
A Nemzeti köznevelésről szóló törvény (NEM, diák)
Családközösségek, mint igehirdetők (Fogassy J. SDSH, jegyzet)
Családközösségek, mint igehirdetők (diák)
Iskola és család (KPSzTI, diák)
Az Eucharisztia a családegyházban (J-Y. Brachet, jegyzet)
Az új Alaptörvény és a Ptk. a család mint közösség szolgálatában (dr. Kőrös A., diák)
Koinónia az Egyházban és a családban (Dr. Puskás A., vázlat)

Képek

Kapcsolódó hangfelvételek:
2011. szeptember 26.:
Bíró László püspök nyitó szentmiséje
Bíró László püspök (Rétvári helyett): jogszabalyok
Bíró László püspök: XVI. Benedek
Jávorka Lajos: Nem járulhatnak szentségekhez
Kiss Imre: A közösség lelkisége
Puskás Attila: Koinonia a családban és az egyházban
2011. szeptember 27.:
3HP: Családi liturgiák
Hoffmann Rózsa: Szülők nevelési felelőssége
Jean Yves Brachet OP reggeli szentmiséje
Koros András Új alkotmany PTK
Székely János: II. János Pál Család és egyház
2011. szeptember 28.:
Bajzák Eszter: Iskola és család együttműködése
Biró László reggeli záró szentmiséje
Fogassy Judit SDSH: Családközösségek
Bíró László püspök: Összegzés* * * * * * * * * * * *NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

amely az állam és Egyház felelőssége a jövő nemzedékért
címmel került megrendezésre Budapesten 2011. március 30-31-én
a Familiaris Consortio, II. János Pál pápa apostoli buzdításának a 30. évfordulójáraA konferencia a Család Éve egyik kiemelkedő eseménye, fővédnöke Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, a CCEE elnöke volt.

Konferenciánkkal ünnepeltük a családok pápájának, II. János Pálnak 30 éve kiadott apostoli buzdítását, amely azóta a családpasztoráció és minden a családok javát szolgáló munkálkodás alapokmányává vált. Ez a buzdítás ma is időszerű, a benne foglalt tanítás mindenkinek irányt adó, aki családban él, vagy családot alapítani szándékozik. Ugyanakkor fontos útmutatás azoknak, akik a családokért dolgoznak, akár állami, akár egyházi keretben végzik munkájukat. A konferencián áttekintettük helyzetünket és feladatainkat, amelyek Európa, és benne országunk romló demográfiai helyzetében a jövő generációja érdekében előttünk állnak. Beszámolók hangzottak el az egyházi és állami felelősségvállalás helyzetéről a különböző európai országokban.


A konferencia programja

A konferencia meghívott előadója volt Mons. Juan Antonio Reig Pla, Alcalá de Henares (Madrid) püspöke is.
A konferenciáról készült spanyol nyelvű beszámoló a püspökség honlapján olvasható.

A Magyar Kurír katolikus hírportál is hírt adott a konferenciáról:
    A család nem elavult intézmény, hanem az ember szíve vágya
    Erdő Péter bíoros szentbeszéde a Család-konferencia alkalmából bemutatott szentmisén
    Állam és egyház közös felelőssége a családok védelme - Nemzetközi konferencia Budapesten

Képek a konferenciáról 1
Képek a konferenciáról 2

A konferenciáról rövidesen további anyagokat helyezünk el itt.


* * * * * * * * * * * *Imádság, tanúságtétel, elmélkedés az Élet védelméről a Család Évében liturgikus énekekkel

2011. március 25-én (pénteken), GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY ÜNNEPÉN
18.30 órától a Sziklatemplomban (Gellért Szállodánál)

Szentmisével, amelynek főcelebránsa Dr. Udvardy György püspökatya volt.

Komáromi János ofs, Tarnainé Rupp Krisztina, Komáromi Jób ofm, Dr. Horváth Éva ofs minister, Komáromi Mária ofs


"Elétek tártam az életet és a halált, az áldást és az átkot!
Válaszd az életet, hogy élj te is és utódaid is" - mondja az Úr (MTörv 30,19)

Rendezők: Életvédő Fórum, Ferences Világi Rend, Magyar Katolikus Családegyesület
A Mária Rádió egyenesben közvetítiette.* * * * * * * * * * * *

ESEMÉNYEK 2010 ESEMÉNYEK 2009 ESEMÉNYEK 2008 ESEMÉNYEK 2007 ESEMÉNYEK 2006