ESEMÉNYEK 2009 ESEMÉNYEK 2008 ESEMÉNYEK 2007 ESEMÉNYEK 2006

ESEMÉNYEK
2010MEGHÍVÓ
IMA és engesztelés az ÉLETÉRT
A CSALÁD ÉVÉBEN
2010. december 28-án, kedden, 16 - 19 óráig

Együtt imádkozunk az élet örömeinek felismeréséért és az élettel szemben elkövetett tévedéseink, bűneink bocsánatáért.
Kérünk mindenkit, aki nemzetünk s életünk megtisztulásáért vállalja az együtt imádkozás és közös elmélkedés segítő megújulását, a sérüléseinkből való gyógyulás megsegítését, jöjjön el erre az ünnepre!

Szeretettel hívunk és várunk a Belvárosi Főplébánia (Nagyboldogasszony) Templomba
Budapest, V. Március 15-e tér (az Erzsébet híd pesti hídfőjénél)

"...élek és ti is élni fogtok." (Jn 14,19)

"Az élet szentélye a család." (II. János Pál pápa)

Az imák és elmélkedések rendje: Szentlélek segítségül hívása, majd Komáromi János ofs bevezető szavai Bíró László püspök, a MKPK családrefense Komáromi Mária ofs, katekéta P Bátor Botond OSPPE, a Pálos Rend magyarországi elöljárója Hortobágyiné Dr. Nagy Ágnes orvos, a Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézetének vezetője Uzsalyné Dr. Pécsi Rita zenepedagógus Dr. Osztie Zoltán plébános, a KÉSz elnöke Zenei imádság: Zs Szabó Mária hegedűművész valamint ferences imák és taize-i énekek 18. 00 szentmisét mutat be: Bíró László püspök


XVI. Bendedek pápa Advent kezdetén a születendő életért imádkozott

2010. november 27-én a római Szent Péter-bazilikában a Szentatya vesperást vezetett, majd a Család Pápai Tanácsa által szervezett imavirrasztásra került sor, a születendő életért.
A Szentatya homiliája
XVI. Benedek imája születendő életért

XVII. CSALÁDKONGRESSZUS
Máriabesnyő, 2010. november 11-13.

"...felnőttek és gyarapodtak, végül termést hoztak,..." (Mk 4,8)


"Halmozottan előnyös helyzetű kreatív kisebbség vagyunk, pozitívan deviánsak", lelkesített Bíró László püspökatya a szombati záró szentmiséjén.

Az idei, háromnapos, XVII. Családkongresszust, - amely hagyományosan Máriabesnyőn került megrendezésre, - Beer Miklós váci megyéspüspök nyitotta meg november 11-én. A rendezvényen a családpasztoráció jelenlegi helyzetéről hallottunk néhány konkrét helyszínen ill. esetben, áttekintést kaptunk az új családjogról, az Egyház feladatairól, a magyarországi és az európai családpolitikáról, a családvédelemről, az életvédelemről. Egy francia házaspár személyes tanuságtétele a családról, mint a társadalom alapjáról és az élet szentélyéről szólt. Bíró püspökatya záró összefoglalójában a családpasztoráció fő hangsúlyait és területeit emelte ki, és kitért a hamarosan kezdődő családévre is.

A kongresszus programja

Hofher József SJ: PEREMRE SZORULT ROMA CSALÁDOK PASZTORÁCIÓJA pdf
Csányiné Fejes Tekla, családreferens: A SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYE CSALÁDPASZTORÁCIÓJA ppt, pdf
Sárköziné Wallendums Rita, családpasztorációs munkatárs: A SZÉKESFEHÉRVÁRI EGYHÁZMEGYE CSALÁDPASZTORÁCIÓJA pdf
Dr. Veres András püspök: AZ EGYHÁZ FELADATA A CSALÁD VÉDELME pdf
Georges Nothhelfer, szakértő (Franciaország) : AZ EURÓPAI CSALÁDPOLITIKA pptx, pdf
Frivaldszky Edit, Együtt az Életért Közhasznú Egyesület elnöke: ÉLETVÉDELEM A GYAKORLATBAN pptx, pdf
Fűrész Tünde, Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság: CSALÁDPOLITIKAI AKTUALITÁSOK 2010 pptx, pdf

Sztrilich Ágnes SSS, Pontyos Ildikó SSS, Sándor Erzsébet SSS Litánia, Magnificat, Szentségimádás

Kép dokumentáció - első sorozat
Kép dokumentáció - második sorozat

A CCEE "demográfia és család" témájú plenáris ülésének záróközleménye, melyre több előadó is hivatkozott, itt olvasható.
AZ ELHANGZOTT ELŐADÁSOKRÓL KÉSZÜLT FELVÉTELEK LETÖLTHETŐEK A HANGTÁRBÓL.

A VÁCI EGYHÁZMEGYEI KATOLIKUS TELEVÍZIÓ ADÁSA MEGHALLGATHAÓ A XVII. CSALÁDKONGRESSZUSRÓL


* * *Szentmise az élet tiszteletéért Bíró László püspökkelMinden hónap második csütörtökén szentmisét mutatnak be az élet tiszteletéért a Mária utcai Jézus Szíve-templomban. Október 14-én 18 órakor a szentmisét Bíró László családokért felelős püspök celebrálja.
A szentmise után a szervezők beszélgetésre, szerény vacsorára várnak minden résztvevőt.
A következő alkalmak 2010-ben: november 11., december 9.
Részletek itt.

* * *MEGHÍVÓIsmét megrendezésre kerül az ÉLETVÉDŐK LELKIGYAKORLATA Máriabesnyőn, a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban (2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 1.). BÍRÓ LÁSZLÓ PÜSPÖK, a MKPK családreferense, a sorozat kezdeményezője ezúttal BÖJTE CSABA ferences testvért hívta meg a lelkigyakorlat vezetésére, és várja mindazok jelentkezését, akik az életet szentnek, Isten ajándékának tartják, és tevékenykedni akarnak az ÉLET KULTÚRÁJÁÉRT.

A bentlakásos lelkigyakorlat 2010. nov. 26-án, pénteken délután 17 órakor kezdődik, és nov. 28-án, vasárnap koradélután fejeződik be. A szállást és étkezést magába foglaló, helyszínen fizetendő költség 12 000 Ft/fő. Jelentkezés legkésőbb nov. 22-ig a mellékelt Jelentkezési lap visszaküldésével postán (Magyar Katolikus Családegyesület, 1053 Budapest, Papnövelde u. 7.), faxon: (1-266-1962), vagy e-mailen (katcsal@katolikus.hu).


* * *SZENTMISE AZ ÉLETÉRT

MEGHÍVÓ

Szeretettel hívunk és várunk minden hónap második csütörtökén a Mária utcai Jézus Szíve Templomba (1085 Budapest, Mária utca 25.) az élet tiszteletéért bemutatott szentmisére.

2010. szeptember 9-én, 18 órakor
a szentmisét
Bíró László,
családokért felelős püspökünk mutatja be.
A szentmisén a Fokoláré Lelkiségi Mozgalom fiataljai zenélnek.
Részletesen...

* * *EGYHÁZMEGYEI CSALÁDREFERENSEK LENGYELORSZÁGI ZARÁNDOKLATA
2010. júl. 7-11.

Lezajlott az egyházmegyei családreferensek lengyelországi zarándoklata. Július 7 és 11 között résztvettünk az egyházmegyei családreferensek lengyelországi tanulmány- és zarándokútján. Erről szeretnénk néhány mondatban beszámolni, élményeinket, gondolatainkat megosztani. A sok szép élményről, érdekes tapasztalatról szóló beszámolónk itt olvasható.

A Krakkói Egyházmegye (kb. 2,5 millió ember) családpasztorációs munkatársaitól nagyon sokat tanultunk és érdekes információkhoz jutottunk: Lengyelországban szinte minden házasságkötéskor egyházi szertartást is tartanak. A válások száma országosan 30%, Krakkóban 27%. A jelenleg jól működő családpasztorációs területeket II. János Pál pápa kezdte kiépíteni még érsekként, melyben jelenleg az alábbi négy fő területen összesen 190 ember dolgozik. Tovább...

Zemlényi János PPS-összeállításában a résztvevők képei itt letölthetők.

Álljon itt még a krakkói érseki palota udvarán II. János Pál pápa szobra alatt készült csoportkép, és egy másik, amely a częstochowai kolostor könyvtárában készült, amikor Marian Waligóra pálos atya bemutatja a kegyképet.

Elhoztuk a kegykép egy ünnepi "öltözetben" látható változatát is, az alábbi felajánló imával együtt:
Isten Anyja, Szeplőtelen Szűzanya!
Felajánlom Neked testemet, lelkemet, minden imámat,
munkámat, örömömet és szenvedésemet;
mindent, ami vagyok és amim van.
Teljes szívvel felajánlom magam Neked a szeretet rabságára.
Átadom Neked a szabadságomat az emberek üdvösségére,
Szent Egyházad javára, melynek Te vagy az Anyja.
Ettől kezdve mindent Veled akarok tenni, Általad és Neked.
Tudom, hogy a magam erejéből semmit nem tehetek,
de Te mindent megtehetsz, ami Fiad akarata
és mindig győzedelmeskedel.
Te, aki Patrónánk vagy, add, hogy családunk,
Egyházközségünk és egész Nemzetünk Krisztus uralma
és a Te oltalmad alatt álljon. Ámen.

* * *ŐSZI CSALÁDPASZTORÁCIÓS PAPI TALÁLKOZÓ

2010. szeptember 27-29. Leányfalu

Biztos út – egy új tankönyv címe és egyben a Családpasztorációs Papi Találkozón kapott útmutatás jellemzője.

Idén több mint ötven pap jött össze, Bíró László püspök atyának, az MKPK családreferens püspökének a hívására, hogy a családot érintő új és még újabb kihívásokra választ kapjanak az Úristentől, útkereső, és szent lázadásokat élő fiatalok tanúságtételéből, egymás papi tapasztalatából, nemzetközileg elismert szaktekintélyek és hazai közéleti személyiségek előadásaiból.

Évek óta visszatérő téma az az erkölcsi gátszakadás, aminek a következményeként mára a statisztikai adatokból is kitűnik, hogy drasztikusan csökken a házasságkötések száma, növekszik az élettársi kapcsolatoké, kritikus a termékenységi mutató. Szinte bénító volt az eszköztelenség, a házasság előtti nemi élet általánossá válásával szemben.

A gödör aljáról már csak felfelé van út – mondta valaki, de azért a valódi tapasztalat, hogy ma is érvényes: "ahol elárad a bűn, túlárad a kegyelem". S ennek a túláradó kegyelemnek a jele, hogy pár nappal korábban 16 helyen – többek között Kolozsváron és Munkácson is – igen élő imaestet szerveztek a helybeli fiatalok a tisztaságért.

Dr. Tomka Ferenc atya pedig közkinccsé tette, - tankönyv és kézikönyv formájában – több évtizedes lelkipásztori tapasztalatát a tiszta szeretetre nevelésről. Ennek a "tankönyvnek" a neve: a címül kölcsönzött "Biztos út" (Ábrák a könyvből). )

De a könyvismertetés nem biztos, hogy át tudta volna törni a csüggedés falait. Ezért volt elevenítő Gloviczkiné Eszter végzős orvostanhallgató hormonológiai előadása (Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre), mely nem pusztán az un. szerelem-hormonról, a PEA-ról, a rózsaszín szemüveg kábítószerének hatásairól, nem pusztán az oxytocin kötődési hormonról és az endomorfin hatásairól beszélt szakszerűen, hanem mindezen átragyogott a Teremtő Isten dicsérete, aki embert alkotott, és emberségünk integritásáért a hála, és az ebből fakadó felelősségérzet.

S a szakmai előadás után, fiatal házasok és jegyespárok osztották meg belső derűvel és tiszteletreméltó nyíltsággal mit jelentett számukra megérteni a nemiséget, a házasságra való tiszta és éppen ezért igen tudatos felkészülést, egymás valódi megismerésének lehetőségét. Jó volt az ő szájukból hallani, hogy ez azért küzdelem, de megéri, jó buli, - lázadás a szexuális gátszakadás ellen.

Hát sokkal több ilyen keresztény forradalmár van a fiatalok között, mint hinnénk, erről tanúskodott a Tiszta szívek mozgalma, melyet Kerényi Lajos atya hirdetett meg tavaly Egerszalókon, s már termi a gyümölcseit. S bizony kiderült a hihetetlen, hogy a fiatalok vágynak a tiszta szeretetre, a boldog házasságra, csak segítséget is várnak ebben, s azt sokszor nem kapják meg a felnőtt nemzedéktől.

Ez a "Biztos út" tankönyv, segédkönyv hogyan lehet fiatalokkal nyíltan, szépen beszélni a nemiségről, szexualitásról, tisztaságról.

Telitalálat volt, hogy a tapasztalat, tanúságtétel után vezettek tovább az előadások az elméletre. Benkóczy Szabolcs ismertette II. János Pál forradalmi antropológiáját a test teológiájáról, a test szakramentális, szentségi karakteréről, hiszen szeretetre van teremtve, túlmutat önmagán, a másikra irányul, és ezzel rámutat és rányílik a MÁSIKRA, az abszolút Szeretetre, Istenre.

Igen szükséges volt ft. dr. Berán Ferenc és Puskás Balázs tanítása (A közjó a mai Magyarországon), hogy mindez belehelyeződjön a közjó fogalmába, ahogyan az II. János Pál és XVI. Benedek pápa tanításában megjelenik, hogy ráébredjünk, az ember valódi, személyes java és a közösség valódi java egymást hordozzák, feltételezik, míg az érdekek ütközhetnek.

Mintegy koncentrikus körökbe tekintettünk rá a mindennapok legizgatóbb kérdéseire, a demográfiai krízis kérdéseire, a Népesedési Kerekasztal munkájára Dr. Pulay Gyula és Spéder Zsolt a KHI igazgatójának segítségével ( Tájékoztató a Népesedési Kerekasztalról, Családpasztorazációs konferencia). Dr. Zlinszky Jánostól hallottunk az alkotmányozási folyamatról, s arról, hogyan törekszenek ennek munkatársai az emberi méltóságot és a szexuális identitást tiszteletben tartani munkájukban. Dr. Soltész Miklós államtitkár pedig a családbarát államért való munkálkodásról, s az ezért való együttműködésről beszélt, s jó volt hallani, hogy valóban országjárós tapasztalata a remény újraéledését bizonyítja, s erre a cselekvő reményre hívta meg a jelenlévőket. Valószínűleg jól esett neki is az őszinte kérdés: hogy érzi magát ebben a felelős munkában, hogy győzi ezt a családja, felesége. S ez nem egyedül a püspök Atya kérdése volt, hanem őszinte, egymásért érzett felelősség.

Külön kiemelkedő élmény volt Christiana von Habsburg-Lothringen előadását hallgatni: Napjaink családpolitikája Európában. Azt hiszem, az ENSZ-ben, az UNESCO-ban, és egyéb nemzetközi szervezetekben érvényesülő erők, lobbyk, (feminizmus, gender - meanstreaming) adatokra támaszkodó ismertetése, (kairói, pekingi ENSZ Kongresszusok dokumentumai, stb.) kijózanító volt, aláhúzta, hogy valóban kereszténységünk az erőforrás, Isten az, s a becsületes önerő, amire számíthatunk.

S mintegy ennek az előadásnak egy kiemelt vonulatáról hallottunk Christl Ruth Vonholdt-tól, a "gender - mainstreaming"-ről és a gender - ideológiáról (A szexuális identitás joga, Homoszexualis örökbefogadás ). Külön értéke volt az előadásnak, a fogalom tisztázás, közérthetőség és precizitás, higgadt szakmaiság. Christl Ruth Vonhold kísérőjével egy evangélikus egyesületi formát öltött, kvázi szerzetesi jellegű közösség tagja, a Szentlélek a segítőkész szeretetükön és szolgálatukon keresztül vezette őket rá arra, hogy ezzel foglalkozzanak. Sőt arra is, hogy a gyógyulás helyévé váljanak azok számára, akik labilis szexuális identitásuk miatt homoszexuális késztetésekkel küzdenek.

(Sipos I.: A gender-mainstreaming)


Mi a "biztos út"?

Szembenézni azzal, hogy ma emberségünk, teremtménységünk benső magvát célozta meg a "Tagadás Szelleme".

Félelem nélkül hirdetni az Élet Evangéliumát, a ránk bízott IGÉT, akkor is, sőt annál inkább, ha látjuk, hogy az IGÉT, az emberi szót és fogalmat próbálják különböző érdekek torzítani, - s így sok jószándékú embert a szavak átértelmezésével félrevezetni.

S ahogyan a fiatal, jegyespárok, s a tiszta szívek mozgalmának egymástól függetlenül létrejövő csoportjai felfedezték, meghallani Jézus útmutatását, hogy a tisztátalanság lelke csak imával és böjttel űzhető ki.

Sztrilich Ágnes SSS

A találkozón elhangzott előadások letölthetők

[jobb egérgomb: hivatkozás mentése más néven]:

1. dr. Tomka Ferenc, 1. rész
2. dr. Gloviczky Eszter
3. Tanúságtevők 1
4. dr. Tomka Ferenc, 2. rész
5. Tanúságtevők 2
6. Gulybán T. homiliája
7. Benkóczy Szabolcs
8. Christina v. Habsburg
9. dr. Berán Ferenc
10. Puskás Balázs
11. Pulay Gyula
12. Spéder Zsolt
13. dr. Zlinszky János
14. Bíró László homiliája


Az előadás képei és Tomka atya ábrái itt megtekinthetők.

* * *SZENTMISE AZ ÉLETÉRT

MEGHÍVÓ

Szeretettel hívunk és várunk minden hónap második csütörtökén a Mária utcai Jézus Szíve Templomba (1085 Budapest, Mária utca 25.) az élet tiszteletéért bemutatott szentmisére.

2010. június 10-én, 18 órakor
a szentmisét Bíró László,
családokért felelős püspökünk mutatja be.
Részletesen...

* * *KÖZGYŰLÉS

A Magyar Katolikus Családegyesület Elnöksége szeretettel várja az egyesület rendes tagjait a 2010. máj. 12-én de. 11 órakor irodájában (1071. Bp. Városligeti fasor 45.) tartandó éves beszámoló közgyűlésére. A közgyűlés napirendje: a működésről és gazdálkodásról szóló 2009. évi beszámoló valamint a 2010. évi cselekvési és költségvetési terv megtárgyalása és elfogadása. Amennyiben a megjelentek nem elegendő száma miatt a közgyűlés határozatképtelen lenne, a megjelentek számától függetlenül határozatképes megismételt közgyűlés 2010. máj. 12-én de. 12 órakor az eredeti naprend szerint kerül lebonyolításra.

* * *
BÍRÓ LÁSZLÓ PÜSPÖK LEVELE AZ EURÓPA TANÁCS MAGYAR KÉPVISELŐINEK

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

A Európa Tanács Parlamenti közgyűlése 2010. ápr. 28-án szavaz a "Szexuális irányultság és a nemi azonosság alapján történő diszkrimináció" című Doc. 12185 sz. - átdolgozott - jelentésről (előterjesztője Andreas GROSS, svájci képviselő). Mint a magyar polgárok képviselőjéhez fordulok Önhöz, kérem, hogy ezt a jelentést és a hozzá csatlakozó határozattervezetet utasítsa el. A jelentés eredeti változatának (Doc 12087) elfogadását a Közgyűlés ez év januárjában a beérkezett nagyszámú módosító javaslat miatt elutasította. A jelenlegi, átdolgozott jelentés azonban továbbra is számos olyan kitételt tartalmaz, amely erkölcsi és jogi bizonytalansághoz vezet, és amelyek nem szolgálják sem az egyes emberek, sem pedig a közösség javát.
A teljes levél

* * *
CSALÁDPASZTORÁCIÓS PAPI TALÁLKOZÓ

2010. május 11-én az MKPK Irodaházában Bíró László püspök atya vezetésével lezajlott a családpasztorációban érintett paptestvéreket tavaszi egynapos találkozója.

A találkozó programja

A találkozón elhangzott előadások

Bíró László püspökatya megnyitója
Tomka Ferenc atya előadása
A kiscsoportos munka bevezetése
A csoportmunka kiértékelése
Kerekasztal és zárszó

Képek

* * *MEGHÍVÓ
GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY ÜNNEPÉN

2010. március 25-én (csütörtökön), 18 órától,
a Sziklatemplomban
(Gellért Szállodánál)

imádság, tanúságtétel, elmélkedés az Élet védelméről
liturgikus énekekkel
Komáromi János ofs, ...

Szentmise kezdődik 20 órakor,
amelynek főcelebránsa
Udvardy György püspök...


* * *SZENTMISE AZ ÉLETÉRT

MEGHÍVÓ

Szeretettel hívunk és várunk minden hónap második csütörtökén a Mária utcai Jézus Szíve Templomba (1085 Budapest, Mária utca 25.) az élet tiszteletéért bemutatott szentmisére.

"...Sürgetően szükségünk van az életért szóló nagy imádságra szerte az egész világon. Minden keresztény közösségből, csoportból vagy társulásból, minden családból, s minden egyes hívő szívéből - a megszokott és külön ezért mondott imádságokban - szálljon föl Istenhez, az élet Teremtőjéhez és szerelmeséhez a buzgó kérés."
II. János Pál pápaCSALÁDREFERENSEK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA
Szombathely, 2010. január 29-30.

A Magyar Katolikus Családegyesület évente megrendezett országos referenstalálkozójának házigazdája idén a Szombathelyi Egyházmegye volt. A szombathelyi Martineum Felnőttképző Akadémián január 29-én és 30-án 37 résztvevő gondolkodott, imádkozott és dolgozott együtt a hazai katolikus családpasztoráció ügyén.

A programon Veres András szombathelyi megyéspüspök mutatta be az egyházmegyét, beszélt a helyi egyház helyzetéről, eredményeiről, kihívásairól. Jövőbeli terveit is megosztotta a referensekkel: szeretné, ha minden plébánián lenne családközösség. A program moderátora, Bodorkós Imre a Szombathelyi Egyházmegye családpasztorációs munkájáról, múltról, jelenről, programokról s a tervekről beszélt.

A Martineum Felnőttképző Akadémiát Horváth József mutatta be. Ezt követően bemutatkoztak a Szombathelyi Egyházmegye területén működő közösségek képviselői. Elsőként Mikolás Attila beszélt az ifjúságpasztorációról, majd Páli Zoltán az egyházmegye apró falvainak életéről s az ott folyó családpasztorációs munkáról. Ifj. Marx Gyuláné és Tímár János Zalaegerszeg képviseletében beszélt az ottani közösségek életéről, valamint a "falujárás"-programról, melynek keretében közösségteremtő munkát végeznek az egyházmegye településein. Becsehely közösségének képviselői folytatták a sort: Tímár Károly és felesége Róza ismertetőjéből kiderült, hogy falun is lehet közösségi életet szervezni, Becsehelyen például hét közösség is született, ezek közül kettő családos közösség.

Szombat reggel a szentmisén Veres András püspök buzdította a résztvevőket: a keresztény családok küldetése prófétai feladat, szóval és életmóddal tanúságot tenni a világnak a keresztény családról – mondta. A családreferensek délelőtt közös műhelymunkával mutatták be – egymásnak is ötleteket adva – helyi tevékenységüket. Ezek után Bíró László püspök számolt be a különböző, családokat érintő konferenciák előadásairól. Miközben sok krízishelyzet és kiábrándító adat áll az egyház rendelkezésére Európában, a felmérések azt mutatják, hogy az emberek még inkább vágynak a stabil kapcsolatokra, még inkább eszményítik a keresztény házasságmodellt.

Sajnos szembesülnünk kell a házasságot fenyegető veszélyekkel is, melyek közül a legjelentősebbek: a nemi szerepek növekvő tisztázatlansága; a munkahelyi elvárások, a családoknak szentelt idő hiánya, financiális nehézségek. Bíró püspök hangsúlyozta: feladatunkban nem alkudhatunk meg, nem alakíthatjuk a keresztény üzenetet a kor ízléséhez, ezzel együtt mindig fenn kell tartanunk a megtérés lehetőségét, helyet biztosítva a kegyelemnek. A témához Bíró László kiemelten ajánlotta Antonelli bíboros Brüsszelben tavaly decemberben mondott beszédét.

A program során új ötletek cseréltek gazdát, együttműködési lehetőségek nyíltak meg. A Veszprémi Főegyházmegye a következő találkozót jövő januárban Devecserben rendezi.

Forrás: Bodorkós Imre/Magyar Kurír

A találkozón készült az egyházmegyék tevékenységét összefoglaló táblázat itt megtekinthető.

Képek a találkozóról.A Magyar Házas Hétvége Mozgalom hagyományos ünnepi szentmiséje a Házasság Világnapja alkalmából

2010. február 14-én, vasárnap este 6-kor,
a Budapesti Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia Templomban (1056 Budapest, Március 15. tér 2.)
a Magyar Házas Hétvége Mozgalom hagyományos ünnepi szentmiséje volt a Házasság Világnapja alkalmából.
Bemutatta: Bíró László püspök, a MKPK családreferens püspöke, a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke.


ÖKUMENIKUS
IMA ÉS ENGESZTELÉS AZ ÉLETÉRT
A PAPSÁG ÉVÉBEN

AZ APRÓSZENTEK ÉS VÉRTANÚK ÜNNEPÉN
2009. december 28-án, hétfőn, 15:30-tól 19 óráig
Együtt imádkozunk az élet örömeinek felismeréséért és az élettel szemben elkövetett tévedéseink, bűneink bocsánatáért.
Kérünk mindenkit, aki nemzetünk s életünk megtisztulásáért vállalja az együtt imádkozás és közös elmélkedés segítő megújulását, a sérüléseinkből való gyógyulás megsegítését, jöjjön el erre az ünnepre!

Szeretettel hívunk és várunk Mindenkit!

A Belvárosi Főplébánia (Nagyboldogasszony) Templomba
Budapest, V. Március 15-e tér
(az Erzsébet-híd pesti hídfőjénél)

"...élek és ti is élni fogtok."
Jn 14,19

Szentlélek segítségül hívása,
Komáromi János ofs bevezető szavai
Bíró László püspök
Osztie Zoltán plébános
Sztrilich Ágnes SSS elöljáró
Szarka Miklós ref. lelkész
Brebovszkyné Pintér Márta ev. lelkész
Mosolygó Marcell gk. pap
Fekete Ágnes ref. lelkész
Rojkovich Bernadette gk. orvos
Kránitz Mihály rk. pap
Komáromi Mária ofs

Zenei imádság: Zs. Szabó Mária hegedűművész,
ferences imák és taize-i énekek

18.00 szentmisét mutat be Bíró László püspökMEGHÍVÓ LELKIGYAKORLATRA

Bíró László püspök, a MKPK családreferense lelkigyakorlatra hívta mindazokat, akik az életet szentnek, Isten ajándékának tartják, és tevékenykedni akarnak az élet kultúrájáért. Az elmélkedések XVI. Benedek pápa Caritas in veritate (Szeretet az igazságban) c. enciklikájára épülnek. A bentlakásos lelkigyakorlat Máriabesnyőn, a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban (2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 1.) 2009. nov. 27-én, pénteken délután 16 órakor kezdődik, és nov. 29-én, vasárnap koradélután fejeződik be. A szállást és étkezést magába foglaló, helyszínen fizetendő költség 10 000 Ft/fő. Jelentkezés a mellékelt Jelentkezési lap visszaküldésével postán (Magyar Katolikus Családegyesület, 1053 Budapest, Papnövelde u. 7.), faxon: (266 1962), vagy e-mailen (katcsal@katolikus.hu).

A New Yorki székhelyű Emberi Jogok és a Család Katolikus Intézetének felhívása

A New Yorki székhelyű Emberi Jogok és a Család Katolikus Intézete felhívást tett közzé, melyben sürget az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának helyes értelmezésére, meg nem született gyermekek és a család védelme érdekében. Az ENSZ-ben (és más nemzetközi szervezetekben) ugyanis jelentős érdekcsoportok arra törekszenek, hogy az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának eredeti értelmét meghamisítva az életellenes eljárásokat és szabályzásokat legitimálják. A felhívást világszerte körözik és szeretnék legalább egymillió aláírással ellátva az ENSZ elé tárni. A felhívás (magyarul) letölthető, majd aláírható a
http://www.c-fam.org/campaigns/lid.11/default.asp
honlapon.

Minden egyes aláírás az élet kultúráját támogatja!

ESEMÉNYEK 2009 ESEMÉNYEK 2008 ESEMÉNYEK 2007 ESEMÉNYEK 2006