ESEMÉNYEK 2008 ESEMÉNYEK 2007 ESEMÉNYEK 2006

ESEMÉNYEK
2009XVI. CSALÁDKONGRESSZUS
Máriabesnyő, Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház
2009. nov. 12-14.

Bíró László püspökatya szeretetteljes vezetésével és tanításával zajlott le a három napos családkonferencia, amelynek a központi gondolata a Boldogabb Családokért körlevél 10 éves évfordulója alkalmából történő számvetés volt. A kitünő szervezés Radnai Jenő és Gutai Gabriella munkáját dícséri.

Egyes előadások prezentációi letölthetők.
Lukács László: A Boldogabb családokért körlevélről - tíz év után
Dr. Vojcek László: "A családbarát egészségügy"
Török Iván: A magára_találó család
Botos Katalin: Család: a gazdaság alapegysége
Dr. Vukovich Gabriella: Demográfiai helyzetünk és kilátásaink
Nyéky Kálmán: Szempontok a házasság teológiájának mai irányzataihoz és néhány aktuális családban előforduló bioetikai kérdéshez
Dr. Botos József: Társadalombiztosítás és gazdaság - A gyermek mint közjó

Az előadások hanganyaga a hangtárból letölthető

Néhány képet is megtekinthetünk a Kongresszusról.Őszi Családpasztorációs papi találkozó
2009. szeptember 29-30, Leányfalu

Bíró László püspöknek, a MKPK családreferensének hívására Leányfalun, a Szt. Gellért Lelkigyakorlatos Házban közel félszáz pap és szerzetes találkozott szept. 28-án, hogy részt vegyen a hagyományos, háromnapos, őszi Családpasztorációs Papi Találkozón. A Találkozó központi témája a keresztény emberkép, az ember, mint teremtmény és a Teremtő munkatársa volt, erre utalt találkozó mottója i: "És látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott, nagyon jó volt." (Ter 1, 31). Az emberi kapcsolatok, a házassági és a családi kapcsolatok zavarai ugyanis jórészt visszavezethetők a tisztázatlan emberképre. A házasság méltósága sem érvényesülhet az ember méltóságának értelmezése nélkül, a szülők pedig, akik a Teremtő munkatársai, a teremtett világ tiszteletén keresztül élhetik meg saját méltóságukat. "Isten minden embert a saját képmására teremtett, megtestesült Fiában felfedte az ember titkát; Fia által Isten gyermekeivé válhattunk. E két dimenziót, ti. az emberit és az istenit (a természetest és a természetfelettit) együtt szemlélve válik jobban érthetővé az ember sérthetetlen méltósága. Az embernek örök rendeltetése van és arra hivatott, hogy részese legyen Isten szentháromságos szeretetének." (Dignitas personae 8.)  Tovább... (Radnai Jenő beszámolója)

Program
Képek

Előadások
Az előadások hanganyaga a hangtárból letölthető

Bemutatók
Dr. Vojcek László: A géntechnológia az erkölcsteológia fényében
A házasság hete Szegeden - kommunikációs kampányának alappillérei
Egy keresztény család az Egyház ragyogó, mosolygó arca - Családi juniális a Szombathelyi Egyházmegyében
Radnai Jenő: A FAFCE és a COMECE az európai családokért
Spe salvi facti sumus - Reményre vagyunk megváltvaÜnnepi szentmise
Mátraverebély-Szentkúton
2009. július 4.

Mária a jegyesek, a házasok, a gyermeket várók és gyermekre várók Anyja. Jegyessége során ő maga is átalakult, házassága az Élet helye lett, és miközben gyermeket várt, később pedig gyermekére várt, nem felejtette el a szolgálat fontosságát.

Mátraverebély-Szentkút az élet helye, ahol az Élet Asszonyának közbenjárására, már több imameghallgatás történt akkor, amikor gyermek nélküli házaspárok könyörögtek az élet ajándékáért. Július 4-én, a Sarlós Boldogasszony búcsún ezért várjuk nemzeti kegyhelyünkre a jegyeseket, fiatal házasokat, gyermeket és gyermekre várókat. Az ünnepi szentmise keretében Bíró László püspök úr mindannyiukat személyes áldásban részesíti, hogy az egyháznak ezzel az ajándékával támogassa életüket, kéréseiket és hálaadásukat. A 11.00-kor kezdődő szentmise előtt gyónási alkalom lesz, 14.00-kor pedig záróimádság. A kegyhely természetközelisége az imádság mellett kirándulásra, sétára is alkalmas, így a liturgikus program ezzel is kiegészíthető.

Szeretettel várnak minden jegyes- és házaspárt, családos közösséget a
szentkúti ferences testvérek!


AZ EURÓPAI KATOLIKUS CSALÁDEGYESÜLETEK FEDERÁCIÓJÁNAK KÖZGYŰLÉSE
Vilnius, 2009. Június 13-16.

A Litván Családközpont (Lithuanian Family Centre) meghívására Vilniusban, 2009. június 11-14. között került sor a FAFCE, az Európai Katolikus Családegyesületek Federációjának közgyűlésére. Ennek keretében tett eleget a FAFCE annak a meghívásnak amelyet a Litván Parlament Szociális és Munkaügyi Bizottsága, a Litván Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a Vilniusi Érsekség, a Litván Nemzeti Család- és Szülőszövetség által június 12-én Családmozgalmak Európában és Litvániában: célok, törekvések és együttműködés címmel szervezett Nemzetközi Kongresszusra kapott.

A FAFCE programja jún. 11-én egy, Keresztek Hegyére szervezett zarándoklattal kezdődött. Itt igeliturgia keretében felállítottuk a FAFCE keresztjét és erre minden tagország ráhelyezte a saját, magával hozott kisebb keresztjét. Így fejezte ki az európai katolikus családközösség Krisztus és keresztje iránti hűségét, tiszteletét a litvánok hűsége és keresztény értékek iránti odaadása előtt.

A nemzetközi kongresszuson bepillantást nyerhettünk a családok Litvániai helyzetébe. Megtudtuk, hogy ugyanazokkal a gondokkal küszködnek, mint a többi európai ország: kevés a házasság és a gyermek, a gyermekvállalás anyagi és életviteli nehézségekkel jár, sok az abortusz, terjed a házasságon kívüli együttélés, folyamatban van az egyneműek házasságának állami elismerése. A FAFCE részéről elhangzott előadásokon bemutatásra került az az európai helyzet, amelyben úgy kell értékeinket megvédenünk, hogy tiszteletben tartjuk a pluralista társadalom és a globalizáció értékeit. Ugyanakkor a társadalomnak és a politikának el kell ismernie, hogy a család azoknak az értékeknek a forrása, amelyek Európát élhető földrésszé, naggyá, vonzóvá és boldoggá tehetik. A család értékteremtő tevékenységét az államoknak és az európai politikának anyagilag és erkölcsileg el kell ismernie. A MAKACS meghívást kapott, hogy ismertesse a magyar állam és Egyház együttműködését a családok érdekében. (Az előadás szövege)

A FAFCE-ban Németország ügyvezető elnöki periódusa lejárt, a közgyűlésen tartott beszámolójukat egyhangúlag elfogadták. (l. alább). Bejelentették továbbá, hogy a FAFCE a COMCE-től (az Európai Unió tagországainak püspöki konferenciái küldötteinek bizottságától) egy állandó főtitkári irodát kapott, így 2009. szeptemberétől a FAFCE titkársága függetlenül attól, hogy éppen melyik tagszervezet látja el a soros ügyvezető elnöki tisztet, Brüsszelből irányítja a munkát. Ezzel egyidejűleg a Laikusok Pápai Tanácsával is megindultak a tárgyalások a FAFCE vatikáni elismerése ügyében. A közgyűlés megválasztotta az új ügyvezető elnököt Antoine Renard, a Francia Katolikus Családegyesület elnöke személyében. Ő fogja kinevezni az új főtitkárt is. A közgyűlés úgy döntött, hogy az eddigi két alelnök (G. Barbaro Olaszországból és J. Zajicek a Cseh köztársaságból) a következő, októberre tervezett közgyűlésig hivatalban marad, az új alelnök megválasztására csak ekkor kerül sor.

A közgyűlés köszönetét és elismerését fejezte ki a német elnökségnek, elsősorban Elisabeth Bußmann elnök asszonynak, és nagy várakozással kívánt sok sikert az új elnöknek, Antoine Renardnak.

Három év a FAFCE életében - Áttekintés

Képek


Európa Parlamenti képviselők választására készülve

1. Az EU-ban a közösséget érintő kérdéseket elsősorban a demográfiai átalakulás, az antidiszkrimináció és az esélyegyenlőség szempontjából tárgyalják. Ez odavezet, hogy jelentős hangsúlyt kap a polgárok egyéni érdeke férfiként illetve nőként, munkavállalóként, fogyasztóként, apaként, anyaként és gyermekként. A közösségi érdekek szolgálatához azonban szükséges, hogy a család szerepének és értékének megfelelő helyre kerüljön az EU politikájában.

2. Az EU a 2010-es esztendőt a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem évének nyilvánította. Minthogy az egyének, különösen a gyermekek szegénysége és a családok elszegényedése között szoros összefüggés található, szükséges a családok értékteremtő tevékenységének méltó erkölcsi és anyagi elismerése által küzdeni a gyermekszegénység ellen.

3. A munkamentes vasárnap Európa fontos kulturális öröksége, olyan hagyomány, amely jelentősen hozzájárult a társadalmi és kulturális élet gazdagságához. A vasárnap is rendszeresen dolgozni kényszerülő emberek személyisége, egészsége és családi élete károsodik. Ez utóbbi különösen súlyos következményekkel jár, hiszen a családok képezik Európa társadalmi tőkéjét, a jövő zálogát. Fontos feladat tehát a jövőbeni európai uniós munkaidő szabályozásban a vasárnapnak, mint heti pihenőnapnak a megvédése.

4. A családok, különösen a gyermeket vállaló családok anyagi terheinek csökkentésére, szükséges, hogy az EU irányelvet fogadjon el a gyermekek számára szükséges árucikkek (pl. babapelenka, gyermekruha és -bútor) és szolgáltatások (pl. csecsemő és gyermekgondozás vagy ellátás, sport, művészeti foglalkozás), ÁFÁ-jának csökkentésére.TAVASZI CSALÁDPASZTORÁCIÓS PAPI TALÁLKOZÓ

Április 21-én családpasztorációval foglalkozó lelkipásztorok találkozójára került sor Budapesten, az MKPK irodaházában.

A szervezők nevében Radnai Jenő, a Magyar Katolikus Családegyesület alelnöke köszöntötte a résztvevő lelkipásztorokat.
Lukács László piarista szerzetes a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia csaknem tíz éve kiadott a Boldogabb családokért! című körlevelének üzenetére épülő előadásában kiemelte a teológiában megfigyelhető jelentős változásokat, így a szentháromságos szemlélet megerősödését.
A találkozón Vizi E. Szilveszter Erkölcs, tudomány, közösség, család címmel tartott előadást.
A konferencia második részében Bíró László családreferens, tábori püspök és Puskás Balázs iskolaigazgató a Családok 6. Világtalálkozójának üzenetéről osztotta meg gondolatait.
A találkozóról a Magyar Kurír beszámolót közölt.

Dr. Vizi E. Szilveszter előadásának a prezentációja
Az előadások hanganyaga a hangtárból letölthető
Képek a találkozóról


AZ ÉLET VÉDELMÉRŐL

Imádság, tanúságtétel, elmélkedés - liturgikus énekekkel - 18 órától, a Sziklakápolnában

A szentmise főcelebránsa Bíró László püspök atya volt.
A MEGHÍVÓ


BESZÉLGETÉS A CSALÁDRÓL
a mexikói Családok VI. Világtalálkozója után

2009. március 24-én, kedden este 7 órakor a Pilinszky János Irodalmi Kávéházban
"A családról a családért" címmel
Téma: Családok VI. Világtalálkozója Mexikóvárosban
Vendégeink voltak: Bíró László tábori püspök, családreferens,
Radnai Jenő a MAKACS alelnöke és felesége Kati
A beszélgetést vezette: Puskás Balázs a Mission is Possible vezetője, jogász
Zongorán közreműködött: Hegedűs Endre és Katalin
A   M E G H Í V Ó


SZENTMISE A HÁZASSÁG VILÁGNAPJÁN A HÁZASSÁGÉRT ÉS A CSALÁDOKÉRT

A Házasság Világnapja alkalmából 2009. február 14-én szombaton 18 órakor hálaadó szentmisét mond Bíró László családreferens püspök a belvárosi Nagyboldogasszony templomban (Március 15. tér). A magyarországi Házas Hétvége lelkiségi mozgalom közel féltucatnyi, a házasságot és a családot alapvető értéknek tekintő lelkiségi mozgalommal karöltve szervezi meg a szentmisét. Az ünnepen szeretnénk tanúságot tenni a szentségi kapcsolat erejéről, és kiállni a házasság intézménye mellett egy olyan időben, amikor a felelősségvállalást mellőző szellemiség kezd a világban teret nyerni az életre szóló szövetséggel szemben. Hálaadásunk mellett szeretnénk felhívni a társadalom figyelmét arra a tényre, hogy minden ellenkező híresztelés ellenére léteznek jó, boldog és tartós házasságok.
A szentmise perselyadományait a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona javára ajánljuk fel.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Házas Hétvége lelkiségi mozgalom


EGYHÁZMEGYEI CSALÁDREFERENSEK ÉVINDÍTÓ TALÁLKOZÓJA
2009. január 30-31. Székesfehérvár

Január 30-án és 31-én került sor a székesfehérvári Szent Gellért Tanulmányi Házban az egyházmegyei családreferensek országos találkozójára.
A konferencián az egyházmegyék családügyekkel foglalkozó referensei, papok és házaspárok, mintegy ötven fő vett részt. A két nap során beszámolók hangzottak el az elmúlt év munkájáról és a 2009-es évre vonatkozó tervekről.
Jelen volt az összejövetelen Bíró László, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferens püspöke, Radnai Jenő, a Magyar Katolikus Családegyesület alelnöke és Blanckenstein Miklós, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye pasztorális helynöke.
Spányi Antal püspök szombaton reggel fél 8-kor szentmisét tartott a családreferensek számára - olvasható a Székesfehérvári Egyházmegye honlapján, ahol képes beszámoló is található.
(forrás: Magyar Kurír)

EGYHÁZMEGYEI PROJEKTEK 2008-2009
A találkozón készült felmérés összefoglaló anyaga, letölthető táblázat.


HANGANYAG
A hangfelvételek a hangtárból letölthetők.

KÉPEK
A Székesfehérvári Egyházmegye beszámolója
és képei.
A Szombathelyi Egyházmegye beszámolója és képei.
A Krisztus Király Templom és Egyházközség képei


HÍVOM A CSALÁDOKAT


az Új Ember Kiadó, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat és a Magyar Katolikus Családegyesület közös szentírásolvasó pontszerző játékának ünnepélyes eredményhirdetésére és díjkiosztására, amely a Biblia évét záró ünnepi szentmiséhez csatlakozva 2009 január elsején este 6 órakor volt a budapesti Szent Család templomban (VI. ker. Szondi u. 67.
Az eredményhirdetés után bemutatásra került Sillye Jenő új, bibliás CD-je. Az eseményt a Mária Rádió is közvetítette.


ESEMÉNYEK 2008 ESEMÉNYEK 2007 ESEMÉNYEK 2006