MAKACS
Hívom a családokat Hírek Családpasztoráció Családi ünnepeink Eseménynaptár Kitekintés Kik vagyunk?

ÉLETVÉDELEM

Életvédelmmel kapcsolatos dokumentumok, hírekÉLETVÉDŐK LELKIGYAKORLATA
ORVOSI NOBEL DÍJ
RIO-I ENSZ FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI KONFERENCIA
ÁLLÁSFOGLALÁSA AZ ABORTUSZ-TABLETTÁRÓL
ÉLETVÉDŐ FÓRUM 2005-2009
AZ EUTANÁZIA PROBLÉMÁJA KÁNONJOGI NÉZŐPONTBÓL
BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT
A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA CSALÁDÜGYI BIZOTTSÁGA ÜLÉSE
DR. HÁMORI ANTAL OESSH BESZÉDE A BETEGEK VILÁGNAPJÁRA
DR. BÍRÓ LÁSZLÓ KÖSZÖNTŐJE
DR. HÁMORI ANTAL PHD AZ "ÉLETVÉDELEM A BIBLIÁBAN" CÍMŰ PÁLYÁZAT DÍJNYERTES ALKOTÁSAIRÓL
DR. BÍRÓ LÁSZLÓ KÖSZÖNTÉSE "AZ ÉLETVÉDELEM A BIBLIÁBAN" PÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSEKOR
ÁLLÁSFOGLALÁS A HALDOKLÓ, BETEG EMBER ÉLETÉNEK ÉS MÉLTÓSÁGÁNAK VÉDELMÉBEN
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2008. JÚNIUS 19-ÉN
ÁLLÁSFOGLALÁS AZ EMBERI EMBRIONÁLIS ŐSSEJTEKKEL KAPCSOLATOS KUTATÁSRÓL
BÍRÓ LÁSZLÓ, A MKPK CSALÁDREFERENS PÜSPÖKE TILTAKOZOTT AZ EURÓPA TANÁCS ABORTUSZLIBERALIZÁCIÓS TERVE ELLEN
ÁLLÁSFOGLALÁS A SZÜLETENDŐ GYERMEK NEMÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRA IRÁNYULÓ BEAVATKOZÁSRÓL
ÁLLÁSFOGLALÁS AZ EMBERI REPRODUKCIÓRA IRÁNYULÓ KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOKRÓL
ÁLLÁSFOGLALÁS A MŰVI MEDDŐVÉ TÉTELRŐL
ÁLLÁSFOGLALÁS AZ ÉLET ÉS A CSALÁD VÉDELMÉBEN
AZ ÉLET KULTÚRÁJÁÉRT
EVANGELIUM VITAEMEGHÍVÓ ÉLETVÉDŐK LELKIGYAKORLATÁRA

A HIT ÉVÉBEN is megrendezésre kerül az ÉLETVÉDŐK LELKIGYAKORLATA Máriabesnyőn, a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban (2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 1.). BÍRÓ LÁSZLÓ PÜSPÖK, a MKPK családreferense, a sorozat kezdeményezője szeretettel várja mindazok jelentkezését, akik az életet szentnek, Isten ajándékának tartják, és tevékenykedni akarnak az élet kultúrájáért. A lelkigyakorlatos elmélkedések címe: AZ ÉLET SZOLGÁLATA A HIT ÉVÉBEN.


VISSZA A LAP TETEJÉRE


BÍRÓ LÁSZLÓ PÜSPÖK, A MAGYAR KATOLIKUS CSALÁDEGYESÜLET ELNÖKE AZ EZ ÉVI ORVOSI NOBEL DÍJ NYERTESEINEK KITÜNTETÉSÜKHÖZ AZ ALÁBBI LEVÉLBEN GRATULÁLT

"John B Gurdon and Shinya Yamanaka uraknak, a 2012. évi orvosi Nobel díj nyerteseinek

Tisztelt Uraim!

Örömünkre szolgált, amikor értesültünk Nobel-díjjal történt kitüntetésükről. Az a munka, amelyet ezzel a díjjal elismertek hozzájárul az emberi élet védelméhez, mert lehetővé teszi, hogy új és hatékony gyógymódok kifejlesztéséhez ne használjanak fel embriókból nyert őssejteket. Az emberi méltóság tisztelete megköveteli, hogy elismerjük: az élet szent és sérthetetlen. Az embrionális őssejtek kinyerésekor az embriók áldozatul esnek, díjazott munkájuk eredményeképp azonban megkímélhető a megfogant emberi élet.

Kitüntetésükhöz szívből gratulálok, munkásságukra az Élet Urának áldását kérem,

Bíró László tábori püspök,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottságának elnöke
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke"


VISSZA A LAP TETEJÉRE


A MAGYAR KATOLIKUS CSALÁDEGYESÜLET ELNÖKSÉGÉNEK ÁLLÁSFOGLALÁSA
A RIO DE JANEIRÓBAN ZAJLÓ ENSZ FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI KONFERENCIA (RIO + 20) HATÁROZATÁVAL KAPCSOLATBAN

A RIO + 20 konferencia célkitűzése, hogy intézkedéseket javasoljon globalizálódó világunk fenntartható fejlődése érdekében. Kényes kérdésekről van szó, ugyanis például a több és jobbminőségű élelmiszer kellő körültekintés nélküli előállítása, vagy az ivóvízkészletek felelőtlen kimerítése a környezet károsodását idézheti elő, ez pedig hátrányosan befolyásolhatja az eljövendő generációk esélyét a fejlődés továbbvitelére. Meggyőződésünk azonban, hogy bármilyen intézkedés csak akkor érheti el célját, ha tiszteletben tartja az emberi méltóságot és az embernek az élethez való jogát.

Örömünkre szolgál, hogy a konferenciáról érkező hírek szerint a zárónyilatkozatból sok vita után végül kihagyják a „reproduktív jogok" és a "népesedés szabályzás" kifejezéseket. Az előbbi lényegében az abortuszhoz való jog szinonimája, az utóbbi pedig népszaporulat mesterséges befolyásolására vonatkozik. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és az Európai Emberjogi Konvenció egyaránt leszögezi, hogy az élethez való jog megelőz minden egyéb jogot. A „reproduktív jogokat" semmilyen testület nem ismerte el, semmilyen dokumentum nem rögzíti, hiszen ez ellentétben állna az Európában és világszerte elismert emberi jogokkal. A „népesedés szabályzás" pedig az élet továbbadásának jogát korlátozná, ez pedig sértené a család és az emberi személy méltóságát.

A Magyar Katolikus Családegyesület Elnöksége fontosnak tartja, hogy azok az országok, – így Magyarország is – amelyek az Emberi Jogokat törvénybe iktatták, tegyenek meg mindent, hogy a RIO + 20 konferencia záródokumentumaiban sem ezek a nem létező jogok, sem pedig a rájuk utaló kifejezések ne nyerjenek teret.

Budapest, 2012. jún. 21.


A Magyar Katolikus Családegyesület Elnöksége nevében
Bíró László püspökVISSZA A LAP TETEJÉRE


A MAGYAR KATOLIKUS CSALÁDEGYESÜLET ELNÖKSÉGÉNEK ÁLLÁSFOGLALÁSA AZ ABORTUSZ-TABLETTÁRÓL

Az elmúlt napokban az RU 486 jelű abortusz-tabletta kapcsán vita robbant ki. Mint ahogy azt több nemzetközi és hazai testület kimondja, az emberi élet, amely a fogantatás pillanatától kezdődik, szent és sérthetetlen. Az Európai Unió Legfelsőbb Bírósága 2011. okt. 18-i döntése elismerte az emberi embriók jogait, a magyar alkotmány is kimondja: "Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg."(II. cikk.) A keresztény tanítás soha nem hagyott kétséget afelől, hogy a megfogant emberi lény élete sérthetetlen. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata az élethez való jogot az ember legelemibb jogának tekinti. Az abortusz pedig az emberi élet kioltása.

Azok, akik az "abortuszhoz való jog"-ról beszélnek, figyelmen kívül hagyják, hogy ez az ún. "jog" ellentétben áll az Európai Emberjogi Konvencióval, amelynek éppen az a célja, hogy védje az emberi méltóságot és az emberi jogokat. Az emberi méltóságnak azonban megkerülhetetlen sarokköve az élethez való jog, ez pedig megilleti a meg nem születettet is.

Az abortusz, bármilyen eszközzel hajtják is végre, egy emberi élet kioltása, de azok a gondok, amelyek oda vezettek, hogy erre a cselekményre sor került, nem oldódnak meg. Sem a műtét, sem a hormonháztartás megzavarása az RU 486 tablettával nem tudja a konfliktus- és krízishelyzet problémáit megoldani, sőt, legtöbbször az abortusz után a helyzet rosszabbodik. Ezért kívánatos volna a krízishelyzetbe került gyermeket váró nők számára olyan intézkedéseket hozni, amelyek bátorítják őket a gyermek melletti döntésre.

Budapest, 2012. máj. 24.

A Magyar Katolikus Családegyesület Elnöksége nevében
Bíró László püspökVISSZA A LAP TETEJÉRE


DR. HÁMORI ANTAL: ÉLETVÉDŐ FÓRUM (2005-2009)

Az Életvédő Fórum Bíró László püspök atya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottságának vezetője által létre hívott katolikus, az emberi életet a fogantatás pillanatától a természetes végéig szent, sérthetetlen, alapvető, örök értéknek tekintő személyekből álló közösség.

Az Életvédő Fórum vallja, hogy az emberi élet, amely nem pusztán személyes, hanem közösségi, társadalmi érték is, minden személyi jog forrása és feltétele, megfelelő, teljes, feltétlen jogi védelmét a világi társadalmakban is biztosítani kell: "a magzati korban lévő emberi életnek a megszületett emberi élettől eltérő jogi minősítésére a törvényhozónak nincs lehetősége, mert a magzatot – akár az anyatestben van, akár azon kívül (mesterséges körülmények között) – fogantatásának pillanatától kezdve embernek, feltétlen jogalanynak (teljesen jogképes személynek) kell tekintenie, tiszteletben tartva a születendő és megszületett élet nemi azonosságát is." Tovább...VISSZA A LAP TETEJÉRE


DR. HÁMORI ANTAL OESSH ELŐADÁSA AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK
"AZ EMBERHEZ MÉLTÓ HALÁL" CÍMŰ KONFERENCIÁJÁN,
BUDAPESTEN, 2010. JANUÁR 22-ÉN

AZ "EUTANÁZIA" PROBLÉMÁJA KÁNONJOGI NÉZŐPONTBÓL (VILÁGI JOGI ÖSSZEHASONLÍTÁSSAL)

A katolikus Egyház tanítása szerint az "eutanázia" erkölcsileg és jogilag rossz magatartás, a szándékos emberölés fajtája.

A passzív forma esetében a beteg életének megmentésére kötelezett személy (orvos) nem fejt ki olyan tevékenységet (nem tanúsít olyan aktív magatartást), amelynek megtételére reális lehetősége van, és amely megakadályozza a halálos eredmény bekövetkezését.

A "túlbuzgó gyógyítás" elutasítása, a beteg állapotának figyelembevételével rendkívülinek vagy aránytalannak, túlságosan terhesnek minősülő kezelésekről, beavatkozásokról való lemondás, a közeli és elháríthatatlan, a beavatkozások abbahagyásától függetlenül halállal járó betegség természetes lefolyását lehetővé tevő, megfelelő fájdalomcsillapító kezelést biztosító eljárás (a beteg ápolása és az élet természetes befejeződésének elfogadása) nem tartozik az "eutanázia" (a rossz) fogalmi körébe. A profán bioetikai és jogi irodalomban, forrásokban vannak, akik az "eutanáziá"-t annak "jó"-, "kegyes"-jelentése miatt – mint "passzív eutanáziá"-t – vonatkoztatják a "túlbuzgó gyógyítás" elutasítására, szintén megengedettnek tartva azt. Tovább...VISSZA A LAP TETEJÉRE


DR. HÁMORI ANTAL JOGI VÉLEMÉNYE

"BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLATRÓL, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló T/8847. számú törvényjavaslat"-ról

A javaslat a "bejegyzett élettársi kapcsolat", a két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy "bejegyzett" élettársi kapcsolatának "intézményét" a házasság és a család (Alkotmány 15. §) jogintézményéhez nagyon hasonló, szinte azonos tartalmú, a 154/2008. (XII. 17.) AB határozatot is sértő "intézmény"-ként jeleníti meg.
...
A javaslat - véleményem szerint - figyelmen kívül hagyja a következőket:
"az, hogy a Magyar Köztársaság védi a házasság intézményét, pozitív viszonyulást, aktivitást és támogatást is feltételez" [154/2008. (XII. 17.) AB határozat, Indokolás IV. 1.3.]
"Az Alkotmány 15. §-ában írt védelem magában foglalja továbbá azt a követelményt is, hogy az állam ne csupán a fennálló házasságokat védje, hanem olyan jogi környezetet teremtsen (pl. a házasságban élőknek olyan előnyöket nyújtson), amely arra ösztönzi polgárait, hogy a lehetséges együttélési formák közül a házasságot válasszák és családot alapítsanak." (uo. 3.2.1.)
A javaslat alapján nem állapítható meg az, hogy "a házastársakra vonatkozó szabályokat részleteiben áttekintetté"-k volna (uo. 3.2.2.).
Nézetem szerint az emberi méltóság részét - így lényegét is - fogalmilag csak az képez(het)i, ami méltó az emberhez, azaz az erkölcsi és ebből következően a jogi értelemben vett jó. Így például, mivel a homoszexuális magatartás - véleményem szerint - erkölcsileg rossz, az nem tartozik az emberi méltóság fogalmi körébe, az nem méltó az emberhez, arra nem terjed ki a szabadság. Ebből adódóan a homoszexuális magatartásra az emberi méltósághoz való jog részét képező (abból származtatott) önrendelkezési jog - általános cselekvési szabadság, személyiség szabad kibontakoztatásához való jog - sem terjed ki, ahhoz nincsen jog. A homoszexuális kapcsolatok (súlyos eltévelyedés) megengedése morális és jogi képtelenség. A szabadság - helyes értelmezés szerint - férfi és nő közötti házasságkötésre terjed ki; ez méltó az emberhez, az emberi méltósághoz való alkotmányos alapjog [Alkotmány 54. § (1) bekezdés] is ezt védi; az a rendelkezés, ami ellentétes ezzel, eme alapjogot is sérti.
...

A dokumentum teljes szövege innen letölthető.VISSZA A LAP TETEJÉRE


A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA CSALÁDÜGYI BIZOTTSÁGA ÜLÉSE

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottsága 2009. márc. 11-én Bíró László püspök, a Bizottság elnöke vezetésével megtartott havi ülésén megtárgyalt néhány olyan kérdést is, amelyek a közvéleményt az utóbbi időben erősen foglalkoztatják.

1.A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény
Az Országgyűlés 2007. december 17-én elfogadta a 2007. évi CLXXXIV., a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényt. A törvény 2009. január 1-én lépett volna hatályba, de az Alkotmánybíróság 2008. december 17-én megsemmisítette. A kormány most a törvényt átfogalmazta és ismét az Országgyűlés elé terjesztette. A Bizottság megállapította, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2007. november 22-én közzétett állásfoglalása a törvényről ma is helytálló. További részletek...

2.Embrionális őssejtkutatás
Időről időre felbukkannak hírek az embrionális őssejtkutatásról, annak egyes államokban történő engedélyezéséről, vagy tiltásáról, a kutatások finanszírozásáról. A napokban értesülhettünk arról, hogy a tengeren túl az állam szabad utat engedett ezeknek a kutatásoknak. Az Egyház vallja, a tudomány pedig bizonyítja, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik, tehát az embrió teljes értékű ember, megilleti az emberi méltóságnak kijáró tisztelet. Az embriók kutatási célra való felhasználása azok elpusztításával jár, azaz lényegében gyilkosság. A MKPK Családügyi Bizottsága fontosnak tartja a közvélemény és az illetékes szakemberek figyelmének ráirányítását 2008. június 19-én kiadott állásfoglalására,... További részletek...

3.Munkamentes vasárnap
A MKPK Családügyi Bizottsága aggodalommal látja, hogy a napjainkban Európát és hazánkat sújtó gazdasági és pénzügyi válság kezelése terén jobbára olyan intézkedési tervek születnek, amelyek nem az elsőszámú kárvallottaknak, az embereknek a helyzetén kívánnak javítani, hanem a fogyasztás fokozását, a gazdasági haszon növelését célozzák. A terjedőben lévő folyamatos munkarend, a heti hét napon át tartó munka ugyan rövidtávon a befektetések gyorsabb megtérülését és kedvező üzleti hasznot ígér, hátrányos helyzetbe kerülnek azonban azok az emberek, akik vasárnap is dolgozni kényszerülnek. Statisztikák bizonyítják, hogy a rendszeresen vasárnap is dolgozó emberek személyisége, egészsége és családi élete károsodik. További részletek...

4. Európa Parlamenti választások
A MKPK Családügyi Bizottsága üdvözli az Európai Katolikus Családegyesületek Federációja (FAFCE) által közzétett szempontokat, melyekkel a közelgő Európa Parlamenti választások képviselőjelöltjeit és a választópolgárokat tájékoztatni kívánja az Európa Parlament előtt álló, a családok ügyét érintő feladatokról. A családjogi kérdések ugyan nem tartoznak az EU illetékességébe, de más területek, pl. a népességi, szociális, munkaügyi, migrációs, stb. kérdések szabályzása a családokat közvetlenül érinti. További részletek...VISSZA A LAP TETEJÉRE


DR. HÁMORI ANTAL OESSH BESZÉDE A BETEGEK VILÁGNAPJÁRA

(Az Életvédő Fórum állásfoglalása kapcsán, a haldokló, beteg ember életének és méltóságának védelmében.) Elhangzott a Betegek Világnapja alkalmából - a Budai Irgalmasrendi Kórház kápolnájában - tartott megemlékezésen, Budapesten, 2009. február 11-én. Letölthető innen.VISSZA A LAP TETEJÉRE


DR. BÍRÓ LÁSZLÓ KÖSZÖNTŐJE

a 2009. évi Betegek Világnapja alkalmából a Budai Irgalmasrendi Kórház kápolnájában tartott ünnepség résztvevőihez Itt olvasható.VISSZA A LAP TETEJÉRE


DR. HÁMORI ANTAL PHD AZ "ÉLETVÉDELEM A BIBLIÁBAN" CÍMŰ PÁLYÁZAT DÍJNYERTES ALKOTÁSAIRÓL

Elhangzott az Ökumenikus Életvédő Alapítvány díjátadó ünnepségén, Budapesten, 2009. február 14-én. Letölthető innen.VISSZA A LAP TETEJÉRE


DR. BÍRÓ LÁSZLÓ KÖSZÖNTÉSE "AZ ÉLETVÉDELEM A BIBLIÁBAN" PÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSEKOR

Az Ökumenikus Életvédő Alapítvány által 2008-ban, a Biblia évében Életvédelem a Bibliában címmel, ösztöndíj elnyerésére kiírt pályázat díjátadó ünnepségének résztvevőihez Itt olvasható.VISSZA A LAP TETEJÉRE


ÁLLÁSFOGLALÁS A HALDOKLÓ, BETEG EMBER ÉLETÉNEK ÉS MÉLTÓSÁGÁNAK VÉDELMÉBEN

Az Életvédő Fórum a haldokló, beteg ember életének és méltóságának tiszteletben tartása és védelme érdekében a következő állásfoglalást alkotja:

Az emberi élet alapvető, örök érték, nem pusztán személyes, hanem közösségi érték is, amely sérthetetlen és elidegeníthetetlen.
Az emberi élet különösen akkor igényel fokozottabb tiszteletet, támogatást, gondoskodást, védelmet és szeretetet, ha kiszolgáltatott helyzetben (beteg státuszban) van az, akinek a méltóságától - a fogantatás pillanatától a természetes halálig - elválaszthatatlan. Az élet határpontján lévő, gyenge ember fizikai és lelki értelemben fokozottan sebezhető és "kihasználható" állapotban van.
A szeretet kizárja, tiltja az emberi élet kioltását, amely a szenvedés, az elkeseredés vagy bármilyen drámai helyzet megoldásának hamis módja. Az alany autonómiájának hangsúlyozása nem juthat el az autonómia forrásának, azaz önmaga létének megszüntetéséig.  T o v á b b . . .VISSZA A LAP TETEJÉRE


SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2008. JÚNIUS 19-ÉN

Bíró László püspök, a MKPK Családbizottságának elnöke és Dr. Hámori Antal, állam- és jogtudományi, valamint kánonjogi doktor, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Magyar Katolikus Családegyesület Életvédő Fórumának alelnöke június 19-én sajtótájékoztatót tartott a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényről és az Európa Tanács abortuszszabályozással kapcsolatos határozatáról, valamint bemutatták a Szabadságra elhívatva az életért című kiadványt.

1. Dr. Hámori Antal: A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló "törvény"-ről

Az Országgyűlés 2007. december 17-én fogadta el a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló "törvény"-t, melynek értelmében az azonos neműekre is kiterjedő bejegyzett élettársi kapcsolat joghatásai szinte teljesen egyezőek a házasság joghatásaival. Tovább...

2. Az Európa Tanács abortuszszabályozással kapcsolatos határozatáról
lásd: BÍRÓ LÁSZLÓ, AZ MKPK CSALÁDREFERENS PÜSPÖKE TILTAKOZOTT AZ EURÓPA TANÁCS ABORTUSZ LIBERALIZÁCIÓS TERVE ELLEN

3. Dr. Hámori Antal: A "Szabadságra elhívatva az életért" című könyvről

A "Szabadságra elhívatva az életért" című könyv az Életvédő Fórum, az Ökumenikus Életvédő Alapítvány és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által, Erdő Péter bíboros, nagykancellár úr fővédnökségével, Budapesten, 2006. szeptember 25-én, az Egyetem Jog- és Államtudományi Karán rendezett konferencia előadásait foglalja magában. Tovább...VISSZA A LAP TETEJÉRE


ÁLLÁSFOGLALÁS AZ EMBERI EMBRIONÁLIS ŐSSEJTEKKEL KAPCSOLATOS KUTATÁSRÓL

Az Életvédő Fórum a születés előtti emberi élet és méltóság védelme érdekében az emberi embrionális őssejtekkel kapcsolatos kutatásról a következő állásfoglalást alkotja:

Az emberi embriót a fogantatás pillanatától személyként kell tisztelni és védeni; eszközként való "felhasználása" megengedhetetlen. A minden emberi lényt megillető méltósággal kapcsolatos felelősséget a kutatók sem háríthatják el.

Tovább...VISSZA A LAP TETEJÉRE


BÍRÓ LÁSZLÓ, A MKPK CSALÁDREFERENS PÜSPÖKE TILTAKOZOTT AZ EURÓPA TANÁCS ABORTUSZLIBERALIZÁCIÓS TERVE ELLEN

Az Európa Tanács 2008. április 16-án előterjesztett jelentéstervezete felszólítja a tagországokat, hogy biztosítsák, hogy minden nő korlátozás nélkül élhessen az "abortuszhoz való jogával". A strasbourgi székhelyű Európa Tanács (amelynek 47 ország között Magyarország is a tagja) az osztrák szocialista képviselőnő (Gisela Wurm) által előterjesztett Jelentéstervezetében abból indult ki, hogy az abortusz a legtöbb európai országban legális, mégis sok különböző feltételhez kötik végrehajthatóságát, ahol pedig tilos, ott elszaporodik a titokban, bizonytalan és veszélyes körülmények között végrehajtott abortusz.

A szervezet felszólítja a tagországokat, hogy "dekriminalizálják" az abortuszt, azaz mentesítsék mind az érintett nőket, mind az abortusz végrehajtásában közreműködőket (orvost, segítőit, tanácsadókat, stb.) bármiféle büntethetőségtől, garantálják, hogy minden nő korlátozás nélkül élhessen de jure és de facto a biztonságos és legális abortuszhoz való jogával; fogadjanak el olyan stratégiákat, amelyek elősegítik a férfiaknak és a nőknek a hatékony fogamzásgátláshoz ésszerű áron való hozzájutását; intézkedjenek, hogy az ifjúság ennek megfelelő szexuális felvilágosításban részesüljön.

Az ülés előtt Bíró László, a MKPK családreferens püspöke az alábbi levelet intézte az Európa Tanács magyar parlamenti képviselőihez:

Az Európa Tanács igen tisztelt képviselőjének
Tisztelt Képviselő Úr, Képviselő Asszony!

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a Gisela Wurm osztrák képviselőnő által ez év április 16-án az Európai Parlamentben szavazásra előterjesztendő Doc. 11537 sz. "A biztonságos és legális abortusz biztosítása Európában" című Jelentést utasítsa el.

Súlyos aggodalommal tölt el minket, hogy a Jelentésben foglalt Határozat elfogadásával feladásra kerül az Európa Tanács eddigi konszenzusa. Eddig ugyanis érvényben volt az elv, miszerint az erkölcsi kérdéseket érintő szabályozások - ezek közé tartozik az abortusz ügye is - az egyes országok hatáskörébe tartoznak. A Jelentés által szándékolt paradigmaváltás veszélyezteti azt a politikai folyamatot, amely Európát értékorientálttá van hivatva tenni.

Ennek a határozatnak az elfogadásával az Európa Tanács "az abortuszhoz való jog" korlátlan érvényesítéséért szállna síkra, ezt pedig sem az európai, sem a nemzetközi jog nem ismeri. Le kell szögeznünk, hogy "az abortuszhoz való jog" nem tartozik a "szexuális és reprodukciós jog" körébe, mint azt sokan állítják. Az "abortuszhoz való jog" alapvetően elutasítandó, mert ez az ún. "jog" ellentétben áll az Európai Emberjogi Konvencióval, amelynek éppen az a célja, hogy védje az emberi méltóságot és az emberi jogokat. Az emberi méltóságnak azonban megkerülhetetlen sarokköve az élethez való jog, ez pedig megilleti a meg nem születettet is.

A határozattervezetnek az a követelése, hogy az Európa Tanács tagországaiban "dekriminalizálják" az abortuszt, és garantálják annak effektív végrehajtását (l. a 7.1. és 7.2. pontot) végső soron oda vezetne, hogy a nők számára megszűnne minden akadály, hitelét veszítené a nekik nyújtott bármiféle segítség. Ennek következtében nem kerülhetne sor orvosi megfontolásokra, feloldódnának az időhöz kötött korlátozások és a tanácsadásokon való részvételi kötelezettség, így felszámolásra kerülnének a tanácsadási lehetőségek (l. 3. Pont) is. Nem látjuk nyomát annak, hogy a Jelentés kellő mértékben kitérne a nők konfliktushelyzetére. Sem a gyermeknek az élethez való jogáról, sem a nők a támogatásáról és megfelelő tanácsokkal való ellátásáról nem történik említés. Hiányoljuk továbbá az európai törvénykezési helyzet figyelembevételét, a Jelentés ugyanis nem vesz tudomást arról, hogy sok európai országban különbséget tesznek a "törvényes" és a "büntetlen" cselekmények között, így segítve az önrendelkezési jog és a még meg nem születettek élethez való joga közötti különbségtételt. Ugyancsak hiányoljuk annak figyelembevételét, hogy a nők az abortusz következtében gyakran egészségi és pszichikai károsodást szenvednek. Az erről szóló különböző tanulmányok fontos tudományos adalékok, ezekre a nyilvánosság figyelmét is rá kell irányítani. Sajnos a Jelentés ezeknek az eredményeknek nem szentel kellő figyelmet.

Az "abortuszhoz való jog" helyett kívánatos volna a konfliktus- és krízishelyzetekbe kerülő, gyermeket váró nők számára olyan intézkedéseket követelni, amelyek bátorítják őket a gyermek melletti döntésre.

Nyomatékosan kérjük Képviselő Urat/Asszonyt, szavazatával utasítsa el a Jelentést.

Tisztelettel üdvözli

Bíró László
a MKPK családreferens püspöke,
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke"A Tanácskozó Gyűlés április 16-án több mint négyórás éles hangú vita, 16 támogató és 14 elutasító felszólalás meghallgatása és mintegy 70 módosító javaslat elvetése után, 102 szavazattal 69 ellenében elfogadta a jelentéstervezetet. Egy francia képviselő az ülés után kijelentette: "Társadalmunk valóban a halál kultúrájában él."VISSZA A LAP TETEJÉRE


ÁLLÁSFOGLALÁS A SZÜLETENDŐ GYERMEK NEMÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRA IRÁNYULÓ BEAVATKOZÁSRÓL

Az Életvédő Fórum nyilatkozata (2007)

Az Életvédő Fórum a születendő gyermek nemének megválasztására irányuló beavatkozásról - az emberi lény életének, méltóságának, önazonosságának, illetőleg sérthetetlenségének védelme, valamint a közösség és az emberi faj, az emberi genetikai örökség megóvása iránt érzett felelősségnél fogva, a gyermekeket nemre való tekintet nélkül elfogadó szemlélet erősítése érdekében - a következő állásfoglalást alkotja:

A születendő gyermek nemének megválasztására irányuló, nem gyógyító jellegű beavatkozás az emberi lényt eszközzé, egyszerű biológiai anyaggá alacsonyítja, sérti az emberi méltóságot, ellenkezik az emberi méltóság védelmének elvével, ezért elfogadhatatlan...
A teljes nyilatkozat itt olvasható.

VISSZA A LAP TETEJÉRE


ÁLLÁSFOGLALÁS AZ EMBERI REPRODUKCIÓRA IRÁNYULÓ KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOKRÓL

Az Életvédő Fórum nyilatkozata (2006)

Az Életvédő Fórum az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokról - a házasság egysége, a házastársak hűsége és méltósága, a szülői hivatás és a gyermeknek házasságban és házasság által történő foganáshoz és születéshez való joga iránt érzett felelősségnél fogva - a következő állásfoglalást alkotja:

A heterológ in vitro fertilizáció ellentmond a házasság egységének, a házastársak hűségének és méltóságának, a szülői hivatásnak, és a gyermek jogának, hogy házasságban és házasság által foganjon és szülessen a világra. Egy harmadik személy ivarsejtjeinek felhasználása abból a célból, hogy sperma vagy petesejt álljon rendelkezésre, törést jelent a házastársak kölcsönös elkötelezettségében, és súlyos megsértése a házasság egyik lényeges tulajdonságának, az egységnek. Az ilyen technikák nem veszik tekintetbe a házastársaknak az apaságra és anyaságra szóló közös és együttes hivatását, hogy csak egymás által legyenek apává és anyává, és olyan törést hoznak létre, amely szétválasztja a genetikus szülőséget, kihordási szülőséget és a felnevelés felelősségét, amely a családból kiindulva károsan visszahat a társadalomra is. A házastársak kizárólagos joga és kötelessége, hogy kizárólag a másik által váljanak apává és anyává...
A teljes nyilatkozat itt olvasható.

VISSZA A LAP TETEJÉRE


ÁLLÁSFOGLALÁS A MŰVI MEDDŐVÉ TÉTELRŐL

Az Életvédő Fórum nyilatkozata (2006)

Az Életvédő Fórum a művi meddővé tételről - az ember méltósága és sérthetetlensége (egészsége), a gyermekek nemzése, fogamzása, az ifjúság és a család iránt érzett felelősségnél fogva - a következő állásfoglalást alkotja:

Az ember méltóságánál fogva nem birtokol hatalmat arra, hogy művi meddővé tételt (sterilizációt) hajtson végre, mivel az emberi test tagjaival másképp, mint azok természetes rendeltetése szerint nem rendelkezhet: azokat el nem pusztíthatja, meg nem csonkíthatja, természetes működésükre alkalmatlanná nem teheti, kivéve, ha az egész test egészségéről másként nem lehet gondoskodni. A beavatkozásnak a szociális helyzet, a családi kapcsolatok, a gyermekek száma és állapota, vagy más hasonló szempont sem lehet indoka. Ez mutatja, hogy az ún. "önrendelkezési jog" (a szabadság) - az említettek szerint - nem terjed ki a sterilizációra (ivarmirigyek eltávolítása, károsítása, illetve nemző- vagy fogamzó-képesség megszüntetése).

Az utód létrejöttének megakadályozását célzó sterilizáció a jogosultság hiánya miatt erkölcsileg rossz, a természettörvény is tiltja, ezért jogilag sem igazolható, és elítélendő. Ez vonatkozik az időleges sterilizációra is, mind férfi, mind nő esetében. A sterilizáció tilalma tehát nem sérti, nem korlátozza (fogalmilag nem sértheti, nem korlátozhatja) az "önrendelkezési jog"-ot: a sterilizációhoz nincsen jog. Az önrendelkezési jog fogalmilag nem terjedhet ki arra, hogy az ember akár közvetlenül, akár valaki más (adott esetben "orvos") beavatkozásával ártson magának.

A sterilizáció majdnem mindig végleges, alapvetően visszafordíthatatlan; maradandóan (súlyosan) sérti az ember méltóságát és sérthetetlenségét (egészségét), valamint az igazságosságot; maradandó fogyatékossággal, illetve súlyos egészségromlással, -károsítással jár, ezért az abba való beleegyezés - büntetőjogilag releváns módon - nem vehető figyelembe (nem létezik "öncsonkításhoz való jog"). Etikai alapelv: nem minden beavatkozás válik javára az embernek, így nem minden erkölcsös, ami technikailag lehetséges.

Az emberi termékenység nem pusztán személyes, hanem közösségi, társadalmi érték is; emiatt sem csorbítható. A sterilizáció az illető személy "önrendelkezési jogának" (kötelességének) gyermekek nemzésére, fogamzására és nevelésére vonatkozó későbbi gyakorlását - szinte minden esetben - ellehetetleníti.

A fentiek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a sterilizáció nem lehet a családtervezés eszköze. Azokat az állami rendelkezéseket, amelyek ezt a követelményt sértik, haladéktalanul ki kell zárni az alkalmazás köréből. Az államnak korlátozó szabályokkal és más ellensúlyokkal, tiltásokkal és büntetni rendeléssel - a lehető legnagyobb hatékonysággal - fel kell lépnie az önpusztítással szemben.

Az állam alkotmányos kötelessége az élet és az emberi méltóság, valamint a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészség, illetőleg a gyermekek, az ifjúság és a család megfelelő védelme.

Ezért kérjük különösen a jogalkotókat, a jogalkotásban résztvevő személyeket, és az orvosokat, hogy ezen értékek érvényesülésének biztosítása végett, az említettek szerint járjanak el, és a sterilizációt - mint jogilag tilosat - utasítsák vissza.

Kiemelkedően nagy a felelősségünk napjainkban, amikor is a sterilizáció terjedésének veszélye egyre inkább nő. Kérünk minden jóakaratú embert, hogy átérezvén ennek súlyát, tegyenek meg minden tőlük telhetőt a sterilizáció visszaszorítása érdekében.

Budapest, 2006. március 25.

Életvédő Fórum

A kiadmány hiteléül:

Dr. Hámori Antal Ph.D. Iur. Can.
az Életvédő Fórum alelnökeVISSZA A LAP TETEJÉRE


ÁLLÁSFOGLALÁS AZ ÉLET ÉS A CSALÁD VÉDELMÉBEN

Az Életvédő Fórum nyilatkozata (2005)

Az Életvédő Fórum boldog jövőnk érdekében, nemzeti ünnepünk alkalmából - abban a reményben, hogy segítségére lesz az élet- és családbarát társadalom szolgálatának, - a következő állásfoglalást alkotja:

Az Életvédő Fórum vallja, hogy az emberi élet a fogantatás pillanatától a természetes végéig szent, sérthetetlen, alapvető, örök érték. Nem pusztán személyes, hanem közösségi, társadalmi érték is, minden személyi jog forrása és feltétele. Az ennek megfelelő, teljes, feltétlen jogi védelmét a világi társadalmakban is biztosítani kell.
A teljes nyilatkozat itt olvasható.

VISSZA A LAP TETEJÉRE


AZ ÉLET KULTÚRÁJÁÉRT

A Magyar Püspöki Kar körlevele a bioetika néhány kérdéséről (2003) - [letölthető, PDF fájl]

Az Életvédő Fórum boldog jövőnk érdekében, nemzeti ünnepünk alkalmából - abban a reményben, hogy segítségére lesz az élet- és családbarát társadalom szolgálatának, - a következő állásfoglalást alkotja:

Az Életvédő Fórum vallja, hogy az emberi élet a fogantatás pillanatától a természetes végéig szent, sérthetetlen, alapvető, örök érték. Nem pusztán személyes, hanem közösségi, társadalmi érték is, minden személyi jog forrása és feltétele. Az ennek megfelelő, teljes, feltétlen jogi védelmét a világi társadalmakban is biztosítani kell...
A teljes nyilatkozat itt letölthető.

VISSZA A LAP TETEJÉREEVANGELIUM VITAE

II. János Pál pápa enciklikája (1995)

II. János Pál pápa enciklikája a püspököknek, a papoknak és diákonusoknak, szerzeteseknek és szerzetesnőknek, a laikus krisztushívőknek és minden jóakaratú embernek az emberi élet sérthetetlenségéről (1995) - [MKPK honlap, Könyvtár].
Az enciklika itt olvasható.


VISSZA A LAP TETEJÉRE