A K T U A L I T Á S O K
2 0 1 4


2014. márc 1.
CSALÁDI ÜNNEPEINK
KIADVÁNYSOROZAT


2014. november 16.
21. Családkongresszus


Máriabesnyő adott otthont idén is hagyományosan a 21. CSALÁDKONGRESSZUSNAK (2014. november 13-15. között), Bíró László püspök atya vezetésével, a MAKACS gondos szervezésében. A Családkongresszus évente tájékoztatni és segíteni akarja a családpasztorációs munkában résztvevőket, amelyre munkára egyre nagyobb szükség van. Az érdekelt és lelkes, aktív munkatársak, házaspárok többsége újra visszatér erre a fontos, ünnepi eseményre, amely nem csak kongresszus, de részben lelkigyakorlat is. Az előadások és beszélgetések mellett esténként közös esti liturgián vettünk részt a szomszédos kegytemplomban. A Kongresszust részben a helyi média, részben a Magyar Kurir és a Mária Rádió is követte.

"Semmi sem győzhet, csak az igazság, semmi sem boldogíthat, csak a szeretet" (Szent Ágoston). Ezt a mondatot választottuk a 21. Családkongresszus mottójául: keressük az igazságot és családok boldogságára vezető utat.

Kongresszusunkon többek között szó volt a házas lelkiségről, és előadást hallottunk Bálint Sándorról, a házas hűség példaképéről, akinek boldoggá avatása előkészületben van. Kerekasztal-beszélgetés folyt a Katolikus Karitász és a családpasztoráció közötti kapcsolatról és a családmozgalmak előtt álló kihívásokról, kilátásaikról és reményeikről. Veresné Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár asszony tájékoztatott a magyar családpolitika célkitűzéseiről. Nagy érdeklődés kísérte a Püspöki Szinódus III. rendkívüli üléséről szóló beszámolót Szabó Ferenc SJ atyától, a Vatikáni Rádió munkatársától. A Kongresszus részletes programja itt olvasható.

A Családkongresszus üzenete mindannyiunk számára, amelyet zárszóként Bíró László püspök atya fogalmazott meg:
Kegyelmi időben élünk, sok kihívással a családdal kapcsolatban, ezért feladatunk van: közbeszéd tárgyává kell tennünk a családot! A család nem konzervatív érték, hanem érték, a jövő. A családpasztoráció nem rétegpasztoráció, nem hobbi, hanem a jövőnk!

A kongresszusról részletesebb összefoglalót olvashatunk a Magyar Kurír honlapján.

VIDEÓK
Szent István Televízió: Család és lelkiség (rövid videóbeszámoló a Kongresszusról)
Váci Egyházmegyei Katolikus TV (interjúk 2014.11.18.)

ELŐADÁSOK
Farkas Péter: Összefogás a Keresztény értékrend érvényesüléséért
Veresné Novák Katalin államtitkár: A Kormány családpolitikai elképzelései
Szabó Ferenc SJ: Egyházunk a szinodális úton

LETÖLTHETŐ ELŐADÁSOK
Köszöntések Bevezető
II. János Pál műveiből Dér A
Palánki Ferenc p atya
V. Novák Katalin áll.titkár assz
Dr. Farkas Péter ea
Szt. Mise 11 14
Prof. Dr.Barna Gábor ea
Karitász Családp
Kiscsop kiért
Családmozgalmak
Szabó Ferenc SJ
Biró László p atya zárszó
Záró Szt. mise

KÉPEK
TOVÁBBI KÉPEK


2014. november 11.
ÉLETVÉDŐK LELKIGYAKORLATA

MEGHÍVÓ

BÍRÓ LÁSZLÓ PÜSPÖK, a MKPK Családbizottságának elnöke szeretettel várja az ÉLETVÉDŐK LELKIGYAKORLATÁRA mindazok jelentkezését, akik az életet szentnek, Isten ajándékának tartják, és tevékenykedni akarnak az élet kultúrájáért. Az idei lelkigyakorlat, amelynek témája Az életvédelem a Szinódus szellemében, Máriabesnyőn, a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban (2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 3.) kerül megrendezésre.

Tovább: Meghívó és Jelentkezési lap


2014. június 23.
Őszi családpasztorációs papi találkozó

MEGHÍVÓ

Bíró László püspök, az MKPK Családbizottságának elnöke szeretettel hívja a paptestvéreket őszi családpasztorációs papi találkozóra
LEÁNYFALURA, a SZENT GELLÉRT LELKIGYAKORLATOS HÁZBA
(2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 141.)
2014. szeptember 22-től 24-ig.


A találkozó témái:
- A HÁZASSÁG SZENTSÉGE – KEGYELEM ÉS JEL
- EURÓPA ÉS A HÁZASSÁG – CSALÁD – ÉLET
- A HÁZAS LELKISÉG
- A PAP ÉS A CSALÁDPASZTORÁCIÓ
A részletes program a mellékletben olvasható.

Letölthető diák
Fábry Kornél: HÍVŐ ÉS HITETLEN HÁZASSÁGA
Frivaldszky Edit: HÁZASSÁG – CSALÁD - ÉLET _ MÉGIS ÉLNI AKAR EURÓPA

Letölthető előadások
Fr. Jean-Yves Brachet OP: A HÁZASSÁG, EGY SZENTSÉG A HÉT SZENTSÉG KÖZÜL
Fr. Jean-Yves Brachet OP: A HÁZASSÁG... TERMÉSZETESEN
Fr. Jean-Yves Brachet OP: MINEK A JELE A HÁZASSÁG SZENTSÉGE?
Maria Hildingsson: FAFCE PRESENTATION HUNGARY SEPTEMBER 2014

Letölthető előadások hanganyaga
Bíró László: Veni Sancte mise Homilia
Fr. Jean-Yves Brachet: A házasság... természetesen
Fr. Jean-Yves Brachet: A házasság egy a hét szentség közül
Fr. Jean-Yves Brachet: Minek a jele a házasság szentsége?
Prof. Dr. Barna Gábor: Bálint Sándor portréja
Maria Hildingsson: Mi folyik itt Europában 1
Maria Hildingsson: Mi folyik itt Europában 2
Horváth Csaba és Gréta: Civil szervezetek
Frivaldszky Edit: Mégis élni akar Europa
Hugyec János: Házas Lelkiség
Palánki Ferenc: Házas lelkiség
Palánki - Biró - Hugyecz: Kiscsoportos munka feldolgozasa
Jávorka Lajos: Vegyesházasság és a házasság szentsége
Fábry Kornél: Hívő és hitetlen házassága
Bacsmai L. - Petkó T.: Különbözők közötti házasság
Papp Tihamer: Homília
Treer Mária - Kovacs Ferenc: Bűnhődés kiengesztelődés
Bíró László: Összegzés - feladatkitűzés


2014. február 9.
Tavaszi családpasztorációs papi találkozó


Főtisztelendő Atyák, kedves Testvérek!

Tavaszi családpasztorációs papi találkozónkat ebben az esztendőben 2014. április 29-én, kedden tartottuk az MKPK Irodaházában.

A találkozó programja


Elhangzott előadások prezentációi
A szinódusi kérdőív egyes problémafelvetéseiről
A várandós anyák segítése döntéseikben
A családpasztoráció kihívásai az evengelizáció összefüggésében


Elhangzott előadások hangfelvételei
BEVEZETÉS Bíró László
Dr. Papanek Márta Várandós anyák segítése döntéseikben
Jean Yves Brachet Szinódusi kérdőív problémafelvetései
Radnai Jenő Szinódusi dokumentum bevezetője
Zárszó Bíró László Hozzászólók


2014. január 23.
Bíró László püspök levele az EU Parlament képviselőihez


Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

2014. január 16-án az Európai Parlament plenáris ülésének napirendjén szerepel a Bizottság állásfoglalása A szexuális és reprodukciós egészség és jogok területén való diszkrimináció-mentességről. Nyilvánvalóan annak ellenére, hogy a Parlament 2013. december 10-i ülésén elfogadta A szexuális és reprodukciós egészség és jogok c. határozatot, kísérlet történik az ezzel a határozattal elutasított un. Estrella-jelentésben foglalt kitételek (azaz az abortuszhoz való általános jog deklarálása, a lelkiismereti szabadság korlátozása, a kötelező szexuális nevelés bevezetése az alapfokú oktatásban, stb.) elfogadtatására. Tekintettel arra, hogy - mint ezt a dec. 10-én elfogadott határozat egyértelműen kimondja -, ezek a kérdések nem tartoznak az EU kompetenciájába, az újabb állásfoglalás előterjesztői nem veszik figyelembe sem az EU demokratikus eljárásrendjét, sem a szubszidiaritás alapelvét.

Az előterjesztők feltehetőleg az Európai Parlament Eljárási Szabályzatának 110. cikke alapján kívánnak eljárni, e cikk ugyanis lehetővé teszi, hogy az előterjesztett állásfoglalás alapján lefolytatott vita után a Parlament döntsön, lezárja-e a vitát egy határozattal. Tisztelettel kérem Képviselő Asszonyt/Urat, hogy tegyen meg minden szükséges lépést annak érdekében, hogy ne születhessen a Parlament 2013 december 10-i ülésén elfogadottal ellentétes határozat, vagy olyan határozat szülessen, megfelel az EU és a tagországok jogrendjének, nem sérti a szubszidiaritás alapvető elvét, valamint lelkiismereti szabadsághoz való alapjogot, tekintettel van minden emberi személynek az élethez való alapvető jogára, amelyet az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és az EU Alapjogi Chartája egyaránt deklarál, nem hivatkozik a nők semmiféle jogerős európai vagy nemzetközi dokumentummal nem deklarált abortuszhoz való jogára.

A Magyar Katolikus Családegyesület elnöksége nevében

Bíró László tábori püspök
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottságának elnöke