Megnyitás teljes oldalon Vissza a nyitólapra

EURÓPAI KATOLIKUS CSALÁDEGYESÜLETEK FEDERÁCIÓJA
(FAFCE)

Cikkek, hírek, beszámolók

Egyes dokumentumok pdf formátumban letölthetők. Az olvasásos szükséges Acrobat Reader ingyenesen letölthető!


A FAFCE a magyar EU-elnökséghez fordul a családok előtérbe helyezéséért

Antoine Renard, az Európai Katolikus Családegyesületek Federációja elnöke 2011. március 30-án nyilatkozatot adott át Dr. Soltész Miklós szociális, család- és ifjúsági államtitkárnak azon a tudományos konferencián, amelyet Az állam és egyház felelőssége a jövő nemzedékért címmel rendeztek Budapesten Erdő Péter esztergom-budapesti érsek, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke fővédnökségével.

A FAFCE örömmel üdvözölte a magyar EU-elnökség kezdeményezéseit, amelyek azt célozzák, hogy a család társadalmi szerepének ügyét, különös tekintettel a családi élet és a munka összeegyeztetésére, nyilvános vita tárgyává tegyék.

Emlékeztetünk arra, hogy a családpolitika kizárólag az EU-tagországok kompetenciája, hogy a választás szabadsága nélkülözhetetlen az éhező s élelmezhető családok számára, és hogy a szülők az első nevelői gyermekeiknek és előjoguk van megválasztani a nevelés fajtáját, amelyet majd gyermekeik kapnak. A szülőknek tehát időt kell biztosítani, hogy gyermekeikkel lehessenek és támogatni kell őket abban, hogy anyai és apai küldetésüket és felelősségüket teljesíthessék.

A FAFCE a magyar EU-elnökséghez fordul, hogy minden EU-tagállamot arra bátorítson, hogy az "Európa a családokért, a családok Európáért" szlogenre úgy tekintsenek, mint ami a családban felismeri Európa gazdagságát és jövőjét, nemcsak gazdasági szempontból, hanem az Európa fundamentumát képező alapértékek, vagyis a szolidaritás, az egység és a béke, továbbadásának feltételeként is.

A FAFCE hangsúlyozta azt is, hogy a családok előtérbe helyezése a kulcsa annak, hogy egyensúly jöjjön létre a családi élet és a munka között, és hogy inkább a családi élet figyelembevételével kell megtervezni a munkafeltételeket, mintsem hogy a munkafeltételek diktálják a családalapítás lehetőségeit. Ez döntő szempont, ha Európa magabiztosan akar szembenézni jövőjével, különösen az elkövetkezendő generációkat tekintve.

Budapest, 2011. március 30.


A fenti közelmény pdf formátumban letölthető.


A CSALÁD ÉS EURÓPA JÖVŐJE
Ennio Antonelli bíborosnak, a Család Pápai Tanácsának elnökének Brüsszelben 2009. decemberben mondott beszéde

A család és Európa jövője
Előadás a FAFCE (Európai Katolikus Családegyesületek Federációja) elnökségi ülésén
Brüsszel, 2009. december 9.

Bevezető
Nagy örömömre szolgál, hogy találkozhatok az Európai Katolikus Családegyesületek Federációjának (FAFCE) képviselőivel. Azzal, hogy a családok segítésén fáradoztok, azon dolgoztok, hogy lelket adjatok az Európai Uniónak, és jövőt a civilizációnknak. Azokhoz a „kreatív kisebbségekhez” tartoztok, akik XVI. Benedek pápa megfogalmazása szerint a történelmet csinálják, legyen szó világ- vagy egyháztörténelemről. Nem valamiféle ideológia, nem egy gazdasági, politikai vagy diplomáciai hatalmi csoport szószólói vagytok, hanem konkrét emberek tapasztalatait és törekvéseit fogalmazzátok meg és közvetítitek; a családokét, a családok ugyanis az európai népek létfontosságú sejtjei.

Tovább....AZ EURÓPAI KATOLIKUS CSALÁDEGYESÜLETEK FEDERÁCIÓJÁNAK KÖZGYŰLÉSE
Vilnius, 2009. Június 13-16.

A Litván Családközpont (Lithuanian Family Centre) meghívására Vilniusban, 2009. június 11-14. között került sor a FAFCE, az Európai Katolikus Családegyesületek Federációjának közgyűlésére. Ennek keretében tett eleget a FAFCE annak a meghívásnak amelyet a Litván Parlament Szociális és Munkaügyi Bizottsága, a Litván Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a Vilniusi Érsekség, a Litván Nemzeti Család- és Szülőszövetség által június 12-én Családmozgalmak Európában és Litvániában: célok, törekvések és együttműködés címmel szervezett Nemzetközi Kongresszusra kapott.

A FAFCE programja jún. 11-én egy, Keresztek Hegyére szervezett zarándoklattal kezdődött. Itt igeliturgia keretében felállítottuk a FAFCE keresztjét és erre minden tagország ráhelyezte a saját, magával hozott kisebb keresztjét. Így fejezte ki az európai katolikus családközösség Krisztus és keresztje iránti hűségét, tiszteletét a litvánok hűsége és keresztény értékek iránti odaadása előtt.

A nemzetközi kongresszuson bepillantást nyerhettünk a családok Litvániai helyzetébe. Megtudtuk, hogy ugyanazokkal a gondokkal küszködnek, mint a többi európai ország: kevés a házasság és a gyermek, a gyermekvállalás anyagi és életviteli nehézségekkel jár, sok az abortusz, terjed a házasságon kívüli együttélés, folyamatban van az egyneműek házasságának állami elismerése. A FAFCE részéről elhangzott előadásokon bemutatásra került az az európai helyzet, amelyben úgy kell értékeinket megvédenünk, hogy tiszteletben tartjuk a pluralista társadalom és a globalizáció értékeit. Ugyanakkor a társadalomnak és a politikának el kell ismernie, hogy a család azoknak az értékeknek a forrása, amelyek Európát élhető földrésszé, naggyá, vonzóvá és boldoggá tehetik. A család értékteremtő tevékenységét az államoknak és az európai politikának anyagilag és erkölcsileg el kell ismernie. A MAKACS meghívást kapott, hogy ismertesse a magyar állam és Egyház együttműködését a családok érdekében. (Az előadás szövege)

A FAFCE-ban Németország ügyvezető elnöki periódusa lejárt, a közgyűlésen tartott beszámolójukat egyhangúlag elfogadták. (l. alább). Bejelentették továbbá, hogy a FAFCE a COMCE-től (az Európai Unió tagországainak püspöki konferenciái küldötteinek bizottságától) egy állandó főtitkári irodát kapott, így 2009. szeptemberétől a FAFCE titkársága függetlenül attól, hogy éppen melyik tagszervezet látja el a soros ügyvezető elnöki tisztet, Brüsszelből irányítja a munkát. Ezzel egyidejűleg a Laikusok Pápai Tanácsával is megindultak a tárgyalások a FAFCE vatikáni elismerése ügyében. A közgyűlés megválasztotta az új ügyvezető elnököt Antoine Renard, a Francia Katolikus Családegyesület elnöke személyében. Ő fogja kinevezni az új főtitkárt is. A közgyűlés úgy döntött, hogy az eddigi két alelnök (G. Barbaro Olaszországból és J. Zajicek a Cseh köztársaságból) a következő, októberre tervezett közgyűlésig hivatalban marad, az új alelnök megválasztására csak ekkor kerül sor.

A közgyűlés köszönetét és elismerését fejezte ki a német elnökségnek, elsősorban Elisabeth Bußmann elnök asszonynak, és nagy várakozással kívánt sok sikert az új elnöknek, Antoine Renardnak.

Három év a FAFCE életében - Áttekintés

Képek

FAFCE elnökségi ülés
Róma, 2008. május 13-16.

Az olasz katolikus családegyesületek szövetsége, a FORUM meghívására Rómában, 2008. május 13-16 között került sor a FAFCE, az EurópaiKatolikus Családegyesületek Federációjának elnökségi ülésére. Ameghívásra az alkalmat az adta, hogy a FORUM 50 éves fennállásátünnepelte, ez alkalomból ünnepi konferenciát tartott, erre meghívta a FAFCE-t is.

Az elnökségi ülés napirendjén elnöki, főtitkári és pénztárnokijelentések hangzottak el, valamint beszámolók az elmúlt időszakfontosabb akcióiról. Így pl. az Európa Tanács abortusz határozataelleni fellépésről, a COMECE-vel közösen kidolgozott családpolitikaistratégia fogadtatásáról és konkretizálásáról, az Európai Parlamentdemográfiai jelentéséhez készített hozzászólásról, az EU Szociális ésMunkaügyi bizottságának a családban és a munkahelyen végzett munkaösszeegyeztethetőségéről szóló tanulmányához készítettállásfoglalásról, valamint arról az ajánlásról, amely irányelveket ad aszülőknek a gyermekeik gondozására és nevelésére biztosítandószabadságra. Az ülés jóváhagyta az Európai Család Összefogás keretébeneddig végzett tevékenységet, és elhatározta, hogy az elkövetkezőidőszakban a tevékenység súlypontja a bioetikai kérdésekre, a családotérintő munkaügyi szabályzásokra, a gyermekvédelemre és a szociáliskihívásokra fog kerülni.

A FORUM ünnepi konferenciájának fő mondanivalója az volt, hogy a családa társadalom számára pótolhatatlan szolgálatot végez, ezt pedig atársadalomnak anyagilag és erkölcsileg egyaránt el kell ismerni. E célérdekében két petíciót nyújtottak be a köztársaság elnökének. Az egyikaz erkölcsi elismerés irányába tett első lépésként javasolja, hogymájus 15-e, (az ENSZ által nemzetközi családnapnak nyilvánított nap)kerüljön az olasz alkotmányban mint nemzeti családnap rögzítésre.Ezáltal minden esztendőben május 15-én a család a figyelemközéppontjába kerülne. A másik petíció a családi adózás bevezetésétszorgalmazza, elismerve ezzel azt, hogy a család mint egység nyújtszolgáltatást az társadalomnak.

Ezen a konferencián több előadás és egy pódiumbeszélgetés hangzott el,az utóbbi a különböző országok családpolitikájának, a családokhelyzetének összevetése volt. A beszélgetés magyar résztvevőjét arrakérték, vázolja fel, milyen történelmi, szociális és szellemifolyamatok eredményezték a mai helyzetet, a házasságok, családok és ademográfia válságát.

Május 16-án XVI. Benedek pápa az Apostoli Palota Kelemen Termébenfogadta a FAFCE elnökségi ülésének résztvevőit, valamint a FORUM képviselőit. A jelenlévőkhöz az itt olvasható beszédet intézte 2008.május 16-án
Képek a találkozóról.

Radnai Jenő, a MAKACS alelnökének beszámolója a brüsszeli FAFCE ülésről (2007. november 5-7)

2007. november 5-7-ig Brüsszelben ülésezett a FAFCE

Az Európai Katolikus Családegyesületek Federációja. a 2007 májusában Berlinben tartott elnökségi ülésen határozták el, hogy a legközelebbi alkalommal Brüsszelben találkoznak és lehetővé teszik a politika, az Egyház, és a társadalom európai felelősei közötti eszmecserét. Aktualitást adott az ülésnek az, hogy az Európai Bizottság bejelentette két un. direktívájának felülvizsgálatát; az egyik a szülőknek gyermekeik gondozására biztosítandó szabadidő minimum-követelményeivel foglalkozik, a másik az anyák védelmével. A megbeszélés előkészítéseként a tagszervezetek összeállították az általuk képviselt országokban alkalmazott szabályokat, ezeket azután az ülésen összevetették egymással és az EU-direktívákkal. Kiderült, hogy jelentős különbségek találhatók az EU-n belül, és a szabályozás legtöbbször nem a gyermek javát, hanem a társadalmi munka-teljesítményt tartja szem előtt.

A beszámoló további része, valamint Elisabeth Bußmann FAFCE-elnök kommentárja a "Javaslat a házastársi- és párkapcsolatok európai (uniós) szintű támogatásának stratégiája" c. 2007. november 5-én megjelent COMECE anyaghoz itt olvasható (pdf formátumban).

FAFCE BESZÁMOLÓ

AZ EURÓPAI KATOLIKUS CSALÁDEGYESÜLETEK FEDERÁCIÓJÁNAK (FAFCE) MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓJA A 2003-2006 KÖZÖTT VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL
A magyar nyelvű fordítás itt letölthető.
Megnyitás teljes oldalon Vissza a nyitólapra